• Dodano: 23 listopada 2023

  Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.
  W naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia 23 listopada. Uczniowie mogli przynieść do szkoły swojego ulubionego pluszowego przyjaciela, który niewątpliwie umilił im czas spędzony w szkole. Byli też tacy uczniowie, którzy sami przebrali się za Pluszowego Misia. Ponadto w ramach obchodów tego miłego święta uczniowie z klasy 6b przygotowali na dużej przerwie „misiowe zabawy” specjalnie dlaswoich młodszych kolegów i koleżanek.

  Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie! SU

  fotogaleria

 • Dodano: 30 czerwca 2023
 • Dodano: 28 czerwca 2023

  Informujemy, że od 23 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka (dla uczniów zamieszkałych na terenie GP) w roku szkolnym 2022/2023. Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:
  1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,
  2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,
  3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej.

  Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
  Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.
  Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.

  Wniosek do pobrania

 • Dodano: 27 czerwca 2023
 • Dodano: 24 czerwca 2023

  Uroczystość w kościele parafialnym

  Czas zakończenia kolejnego ROKU SZKOLNEGO to czas nowych refleksji. Jak zapisano „czas dziękczynienia Bogu i ludziom” w szczególnym roku, świętując 550 urodziny Patrona.
  Więc najpierw Msza święta w naszym kościele parafialnym. Sztandar szkoły, śpiew animowany przez nauczycieli, Msza święta sprawowana przez naszych Kapłanów w otoczeniu grona ministrantów, absolwent Kamil czytający czytanie, ks. Ariel ewangelię i głoszący kazanie. A w nim kilka myśli:
  Dzisiaj jest dzień, żeby się pochwalić. Każdy z was dzisiaj w jakimś sensie musi zostać pochwalony i sam powinien pochwalić się przed sobą. Trzeba wymienić wszystkie godziny spędzone w szkole, wszystkie godziny spędzone na nauce w domu, na odrabianiu zadań, każdy wysiłek włożony w to, żeby pokonać w sobie swoją niemoc, lenistwo, swoje złe wady, złe przyzwyczajenia. To wszystko jest dzisiaj waszą chlubą. Trochę o tej chlubie mówią nagrody, które otrzymujecie w tych dniach, świadectwa wyróżnienia, pochwały za różne rzeczy. Szkoła to nie jest tylko wiedza i nie da się zmierzyć tylko wiedzą, ale pasją, zaangażowaniem, postawą, kształtowaniem w siebie charakteru, uczeniem się radzenia sobie w różnych sytuacjach, jakie życie przed nami stawia. To są wasze sukcesy, którymi trzeba się chwalić, z których trzeba być dumnymi.
  Chodzi też o takie spojrzenie w prawdzie, które daje nam pewien obraz prawdy o sobie. Prawdy która prowadzi do pokory, czyli spojrzenia na siebie – jaki jestem. Są rzeczy, które mogły lepiej wyjść, są rzeczy, które mogłem zrobić lepiej, które powinienem zrobić lepiej, do których powinienem się bardziej przyłożyć. To są zadania na przyszłość.  
  Na koniec Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi nam bardzo ważne zdanie: „gromadźcie sobie skarby w niebie”,  czyli żeby nasze serce było przy tym, co dotyczy wieczności. Pan Jezus chce powiedzieć, że wszystkie te sukcesy, wszystkie zdolności, których się uczycie mogą zostać tylko tu na ziemi. Bardzo wielu ludzi żyje tylko dla tych kilkudziesięciu lat tutaj, pokładając tylko nadzieję w tym co doczesne, a Pan Jezus mówi: to co teraz robicie; wasza nauka, wasze kształtowanie charakteru to jest na całą wieczność, na całą wieczność bez końca. Jakimi będziecie ludźmi tutaj jak siebie ukształtuje, co osiągniecie to wpływa na całą wieczność. Wszyscy święci ,których wspominamy kiedyś byli takimi młodymi ludźmi, którzy może nie za bardzo wiedzieli co chcą. Jedni zostali wielkimi królami, niektórzy naukowcami, niektórzy założyli piękne rodziny, inni byli biskupami, papieżami, księżmi inni leczyli chorych, jeszcze inni robili wiele innych wspaniałych rzeczy. Są świętymi bo zainwestowali tą swoją pracę nad sobą, na całą wieczność i do dziś ich wspominamy. Na przykład wczoraj świętego Tomasza Morusa który był kanclerzem Królestwa Anglii. Wspaniały święty, który za wartości nieprzemijające oddał życie. Idąc na śmierć stał się patronem polityków.

  Modlitwa wiernych wypowiedziana przez przedstawicieli różnych klas i procesja z darami, a w niej kosz kwiatów zrobiony z przyniesionych przez dzieci „kwiatów wdzięczności” i chleb i wino – owoce wszystkich szkolnych wysiłków dzieci, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, rodziców. Wszystko właśnie zależy od tego, czy te nasze wysiłki, które dziś świętujemy, którymi się chwalimy, z których się cieszymy chcemy zainwestować na wieczność. Nie tylko, żebyście sobie tu dobrze życie na ziemi ułożyli, ale żeby tu dobre życie na ziemi doprowadziło do wiecznego szczęścia

  I dziękuję „LUDZIOM”

  Dorota Gałuszka

  Uroczystość w szkole, pożegnanie klas ósmych, rozdanie nagród za wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

  Po mszy świętej wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć pożegnalny apel w wykonaniu klas ósmych. Dzięki niemu mogliśmy z perspektywy uczniowskiej poznać, te osiem lat spędzone w naszej szkole. Słowa ks. Jana Twardowskiego – „Kiedy wydaje się, że wszystko się kończy, wtedy dopiero wszystko się zaczyna” – doskonale wpisały się tę uroczystość, gdyż dla naszych absolwentów zakończył się pewien etap – szkoły podstawowej, a jednocześnie rozpoczął się nowy, z szerszymi możliwościami i horyzontami szkoły średniej.

  Następnie nadszedł czas na wręczenie nagród najlepszym uczniom, a także dyplomów i podziękowań dla laureatów nagrody Złotego Absolwenta Kopernika. Tegoroczny tytuł Złotego Absolwenta Kopernika i pamiątkowy medal otrzymały uczennice: Oliwia Zając i Maria Gabryś.

  Na zakończenie pani dyrektor pogratulowała uczniom wyników oraz podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, a rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły.

  Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji, udanego wypoczynku i niesamowitych wspomnień. Do zobaczenia we wrześniu!

  Fotogaleria

 • Dodano: 22 czerwca 2023

 • Dodano: 22 czerwca 2023

  Najlepszy Tato, dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie. Życzę Ci samych cudownych chwil, życia w miłości i dostatku. Niech Twoje pokłady energii na realizację marzeń nigdy się nie wyczerpią. Wszystkiego najcudowniejszego i najpiękniejszego!

  KLIK

 • Dodano: 22 czerwca 2023

  Dziś na szkolnej scenie prezentowały się talenty Kopernika: muzyczne, sportowe, plastyczne i wiedzowe. Prezentowali swoje umiejętności i wiadomości, odbierali nagrody zdobyte w konkursach i zwodach.

  Fotogaleria

 • Dodano: 21 czerwca 2023

  Klasy 1 i 2  w roku szkolnym 2022/23 realizowały od października do maja OGÓLNOPOLSKI PROJEKT KATECHETYCZNY „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”. Byliśmy wśród grona 335przedszkoli i szkół z Polski oraz Danii.W projekcie uczestniczyło około 37 tys. dzieci.
  Celem Projektu było  kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi przez tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka na miarę jego wieku. Niektóre zajęcia ukazywały prawdę o Bogu wchodzącym w codzienne życie człowieka poprzez  łączenie zajęć z bieżącymi wydarzeniami w klasie i realizowanymi projektami ogólnymi.
  „W gronie Aniołów i Archaniołów- mój Anioł Stróż”-
  „Święty uśmiechnięty”
  „Cmentarz-miejsce pamięci i modlitwy”
  „Marana tha- przyjdź Panie Jezu”
  „Chociaż lat niewiele mam, innym coś od siebie dam”
  „Pismo Święte obrazem pisane”
  „Cicho sza, bo już na modlitwę czas”
  „Rekolekcje przeżywamy, w kościele się spotykamy”
  „Znak krzyża znakiem miłości”
  „Widzę, słyszę- odpowiadam- postawy wiernych podczas Mszy Świętej”
  „Królowo Polski- módl się za nami”

  W ramach punktu – mój pomysł na katechezę w klasach 2  Detektywem  Pozytywka idzie Drogą krzyżową Jezusa, zaś w klasie 1b dzieci przygotowywały oferty pielgrzymki Zajacowi Feliksowi z Paryża do Lourdes. (to nawiązanie do realizowanego projektu  „Lekturki spod chmurki”).

  Za aktywny udział w projekcie otrzymaliśmy CERTYFIKAT, a Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w zajęcia wykazując się pomysłowością i kreatywnością.

 • Dodano: 20 czerwca 2023

   

  Po raz pierwszy w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjno –Społeczny ,,Każdy inny – wszyscy równi”. Celem projektu było rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, a także przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: przygotowanie gazetek przybliżających funkcjonowanie osób ze SPE, przeprowadzenie zajęć tematycznych z uczniami na temat różnego rodzaju niepełnosprawności, zorganizowanie ,, Dnia kolorowej skarpetki” oraz włączenie się w akcję ,,Zaświeć na niebiesko”, zorganizowanie akcji charytatywnych, które miały na celu pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej sławnym osobom z niepełnosprawnościami. Wszystkie te działania miały na celu uwrażliwienie dzieci oraz dorosłych na potrzeby innych ludzi, którzy żyją wśród nas. Ten projekt pokazał, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu postawionych celów i spełnianiu marzeń. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie włączyli się w zaproponowane zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyli.  

  Anna Kajor