W kwietniu 1974r. szkoła otrzymała pierwszy sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski z inicjatywy między innymi Antoniego Nowatorskiego – przewodniczącego Komitetu.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w Roku Jubileuszowym było ufundowanie nowego sztandaru z wizerunkiem patrona Mikołaja Kopernika przez Radę Rodziców, którą reprezentowała pani Teresa Iskierka. Uroczyste poświęcenie sztandaru przez księdza proboszcza Eugeniusza Nycza miało miejsce w czasie mszy świętej w kościele parafialnym w dniu 6 maja 2000r.

sztandar