Najlepsze aplikacje edukacyjne od Google…
Znane i trochę mniej znane…

 

Google Arts & Culture

Aplikacja i witryna internetowa pozwalająca na zwiedzanie muzeów i ciekawych miejsc na świecie.

Google Earth

Aplikacja pozwalająca na oglądanie kuli ziemskiej oraz zdjęć satelitarnych praktycznie wszystkich miejsc na ziemi, a także odkrywanie i wirtualną podróż po świecie.

Google Family Link

Rozwiązanie pozwalające na ochronę w sieci i wprowadzenie reguł korzystania z internetu.

Google Goggles (Obiektyw Google)

Aplikacja, która pozwala na skanowanie i rozpoznawanie zdjęć

lub tłumaczenie tekstu z dowolnego języka. Jeśli tylko potrafi rozpoznać zawartość podaje link do zasobów w internecie.

Google Classroom

Zestaw narzędzi pomocnych w organizacji
procesu nauczania poprzez tworzenie zajęć lub przydzielanie projektów. Oprogramowania pozwala na zarządzanie klasą, komunikację, dzielenie się materiałami i dostęp do innych narzędzi Google takich jak kalendarz, poczta Gmail,
formularze lub wirtualny dysk

Google Ekspedycje

Grupa aplikacji wykorzystująca rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość pozwalająca na odbywanie wycieczek i odkrywanie miejsc, w których nauczyciel może być przewodnikiem

Google Scholar

Specjalistyczna wyszukiwarka internetowa pozwalająca na przeszukiwanie zasobów internetu zawierających publikacje naukowe z różnych dziedzin wiedzy