Dodano: 26 listopada 2017
progr

progr

Jesteśmy w gronie szkół realizujących w roku 2018 projekt  Eksperci Programowania. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół. W ramach projektu zakupiony został sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2, kamery czy zestawy bluetooth.Projekt „Eksperci Programowania w podregionie bielskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dzieci na zajęciach pozalekcyjnych poprzez zabawę uczą się podstaw programowania z użyciem odpowiednich programów Scratch/Scratch Junior, maty edukacyjnej i klocków. Zaproponowane zabawy rozwijają w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.Uczniowie uczą się, zadając pytania i rozwiązując problemy, przyjmują role badacza, odkrywcy, eksperymentatora. Podczas zajęć uczniowie dokumentują swoje ustalenia, odpowiedzi oraz realizację prac przy użyciu różnych metod (np. notatki i fotografia cyfrowa). Uczniowie posługują się tabletami, kojarzą działanie tabletu z działaniem odpowiedniego oprogramowania. Podpatrują, jak pracują inni uczniowie, wymieniają się pomysłami i doświadczeniami, przestrzegają podstawowych zasad prawa dot. cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi. Posługują się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zauważają pozytywne i uwzględniają negatywne zachowania innych osób korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet. Podczas zajęć uczniowie pracują indywidualnie, w parach i grupach z wykorzystaniem maty edukacyjnej oraz urządzenia cyfrowego – tablet, laptop, komputer. Mata edukacyjna wraz z elementami w postaci kolorowych klocków,  podstawowych działań matematycznych oraz tzw. „klocków ruchu” po macie stanowi element certyfikowany, dostosowany do wykorzystania na zajęciach w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  W czasie zajęć wykorzystywane są także Cyber Roboty, interaktywny Magic Jinn oraz edukacyjne klocki Lego WeDo, dzięki którym zajęcia stają się wspaniałą zabawą.