W Złotej Księdze zapisywane są nazwiska wzorowych uczniów, którzy na koniec roku szkolnego wykazują się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem oraz wysokimi wynikami w nauce (średnia pow. 4,75).