Dyrektor: Małgorzata Walusiak
Wicedyrektor: Krystyna Sordyl

Nauczyciele:

 1

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

 2

Ks.  Stąporek Ariel

Religia

 3

Bubała Renata

Przyroda, geografia, wdżwr, wos

 4 Zaręba Marlena

Edukacja wczesnoszkolna

 5

Capiak Małgorzata

Nauczyciel wspomagający, logopedia

 6

Gałuszka Dorota

Religia

 7

Gąsiorek Wojciech

Wychowanie fizyczne

 8

Gibas Bożena

Matematyka

 9

Iskierka Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

10 

Janosz Grażyna

Historia, historia i społeczeństwo, język polski

11 

Jura Mirella

Nauczyciel biblioteki i świetlicy

12 

Kajor Anna

Nauczyciel wspomagający i pedagog specjalny

13 Gibas Aneta Psycholog
 14

Koczur Klaudia

Jezyk polski

 15

Konior Grażyna

Fizyka

 16

Wawak Mirosława

Nauczyciel wspomagający

 17

Krzywdzińska Agnieszka

Chemia, biologia

 18

Kulig Halina

Nauczyciel świetlicy i nauczyciel wspomagający

 19

Gibas Agnieszka

Pedagog

 20

Majdoń Bożena

Wychowanie fizyczne

21 

Niedziela Iwona

Język angielski

 22

Agnieszka Olearczyk

Edukacja wczesnoszkolna, surdo i tyflopedagog 

 23

Rodak Anita

Edukacja wczesnoszkolna

 24

Rodak Łukasz

Edukacja dla bezpieczeństwa

 25

Sadlik Grażyna

Matematyka, informatyka

 26

Sepioło Aneta

Doradztwo zawodowe

 27

Sikora Halina

Edukacja wczesnoszkolna, technika

 28

Sordyl Krystyna

Edukacja wczesnoszkolna

 29

Stachura Renata

Pedagog, n-l wspomagający

 30

Szczypka Danuta

Nauczyciel świetlicy

 31

Szostak Małgorzata

Język niemiecki

 32

Witkowska Katarzyna

Muzyka, plastyka

 33

Zasada-Główka Anna

Język polski

34 

Zątek Joanna

Język angielski

 

Pielęgniarka

 • Barbara Mieszczak

Pracownicy administracyjno-obsługowi:

 • Agnieszka Sopiak – sekretariat
  Mirosław Walusiak – konserwator
  Ewa Gałuszka – woźna
 • Panie w kuchni:
  Jolanta Grabowska, Aleksandra Kocemba, Edyta Sury, Iwona Bakalarska
 • Panie sprzątające:
  Edyta Piznal, Dorota Kanik, Halina Mikołajek,  Magdalena Stopa