Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Swoją działalnością obejmuje obszar miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Ośrodek jest placówką zapewniającą specjalistyczne usługi psychologiczne i hostelowe, dostępne przez całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Celem pomocy świadczonej przez Ośrodek jest zapobieganie powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów.

33 814 62 21
19288 – całodobowo

poikbielsko@interia.pl

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Pomoc społeczna

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

   ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

   tel./fax: 33 810 60 45, w. 27

   email: gops@porabka.pl

   

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 8
  tel. 33 812 55 54
 • Hospicjum. Dom Pomocy Społecznej
  43-300 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 181
  tel. 33 814 71 45

 • Środowiskowe Centrum Pomocy
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 9
  tel. 33 498 88 96

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
  tel. 33 813 63 13

 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 15
  tel. 33 497 91 27

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 34
  tel. 33 822 04 29

 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 19
  tel. 33 499 89 40

 • Centrum – Środowiskowy Dom Samopomocy
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 158
  tel. 33 812 65 06

 • Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 55c
  tel. 33 814 88 66; 33 810 12 55

 • Diecezjalna Poradnia Rodzinna
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
  tel. 33 819 06 19; 33 819 12 04

Poradnie uzależnień

 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Plac Ratuszowy 1
  tel. 33 497 14 96

 • Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (bez ograniczeń wiekowych)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
  tel. 33 812 30 42

 • Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień (bez ograniczeń wiekowych)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
  tel. 33 822 79 83

 • Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6
  tel. 33 822 82 40

 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
  (dla dorosłych)

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35
  tel. 33 818 38 35

 • Punkt konsultacyjny (poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 5
  tel. 33 822 92 79; katolicki telefon zaufania: 33 812 26 67 (16.oo – 21.oo)
  telefony nie odpowiadają

 • Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży „Nadzieja”
  (dla nieletnich od 13 do 18 lat )

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c
  tel. 33 816 07 67

 • Policyjna Izba Dziecka
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Długa 12
  tel. 33 812 17 52; 33 812 12 09

 • Policyjny telefon zaufania
  tel. 33 814 25 25

Zdrowie psychiczne

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 24
  tel. 33 815 60 32

 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
  tel. 33 811 64 11

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102
  tel. 33 814 91 96

Ośrodki specjalistyczne

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (dla dzieci upośledzonych umysłowo)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 52
  tel. 33 821 98 38; internat: 33 810 05 34

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Starobielska 9
  tel. 33 812 54 62

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 20
  tel. 33 816 39 93

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
  Ośrodek Terapii i Psychoedukacji

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 4
  tel. 33 812 50 78; 33 811 12 53

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
  Ośrodek Terapii i Psychoedukacji

  43-318 Bielsko-Biała, ul. Górska 94
  tel. 33 814 07 06; 33 829 34 58

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
  Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 45
  tel. 33 812 57 69

Bezdomność

 • Dom dla Bezdomnych (i noclegownia dla kobiet)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Stefanki 7
  tel. 33 498 74 09

 • Noclegownia dla mężczyzn
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 2a
  tel. 33 498 74 17

 • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta (posiłki)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 16
  tel. 33 812 55 73

 • Bank Chleba
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 10
  tel. 33 815 76 32

 • Jadłodajnia Miejska
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Milusińskich 6
  tel. 33 499 19 34
  (pn.-pt. 11.00 – 14.00; 200 posiłków)

 • Dom Opieki „Samarytanin”
  pod Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
  43-316 Bielsko-Biała, ul. Bednarska 10
  tel. 33 814 21 92; 33 814 09 56; 33 821 37 94; 33 811 81 86

 • Diecezjalny Dom Matki i Dziecka
  43-300 Bielsko-Biała, ul. ks. Brzóski 3a
  tel. 33 845 95 75

 • Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 21
  tel. 33 822 34 56

 • Bezpłatny numer śląskiej infolini dla osób bezdomnych
  tel. 0 800 100 022