Kim jesteś? – zbadaj swój styl uczenia się

TEST – STYL UCZENIA SIĘ

1 – nie

3 – trudno powiedzieć

5 – tak

1.

Czy przed przystąpieniem do wykonania zadania zadajesz na jego temat dużo pytań, dyskutujesz o nim, konsultujesz się z wieloma osobami?

1

3

5

2.

Czy rysunki, obrazki, schematy pomagają ci w nauce?

1

3

5

3.

Czy lubisz robić praktyczne ćwiczenia, eksperymenty?

1

3

5

4.

Czy gdy uczysz się wiersza, mówisz głośno, silnie modulując głos?

1

3

5

5.

Czy lubisz układać puzzle obrazkowe, grać w „memo”?

1

3

5

6.

Czy wolisz czytać siedząc na podłodze zamiast przy biurku lub wolisz uczyć się na świeżym powietrzu?

1

3

5

7.

Czy łatwiej zapamiętać ci treść lekcji, wiersza, gdy gestykulujesz, pokazujesz go ruchem?

1

3

5

8.

Czy ucząc się mówisz do siebie?

1

3

5

9.

Czy dużo zapamiętujesz oglądając video, telewizję?

1

3

5

10.

Czy podczas uczenie się, pracy lubisz mieć wokół siebie dużo przestrzeni?

1

3

5

11.

Czy lubisz przygotowywać się do szkoły wspólnie z kolegą, koleżanką omawiając zadania?

1

3

5

12.

Czy przypominając sobie informacje widzisz miejsce na stronie, gdzie były zapisane?

1

3

5

13.

Czy najłatwiej uczysz się wykonując praktyczne zadania, manipulując?

1

3

5

14.

Czy ucząc się z książki lubisz robić notatki na marginesie lub na kartce?

1

3

5

15.

Czy lubisz grać w gry komputerowe?

1

3

5

16.

Czy szybciej uczysz się tabliczki mnożenia, wiersza, huśtając się na fotelu, chodząc po pokoju?

1

3

5

17.

Często podkreślasz ważne zdania w tekście, lubisz używać kolorowych podkreślaczy?

1

3

5

18.

Czy dobrze zapamiętujesz informacje podane przez telefon?

1

3

5

19.

Czy lepiej zapamiętujesz, gdy narysujesz schemat, wykres, mapę myśli, wpiszesz dane do tabelki?

1

3

5

20.

Czy lubisz uczyć się głośno czytając lub wypowiadając zapamiętane informacje?

1

3

5

21.

Czy najlepiej uczy ci się oglądając eksponaty w muzeum historycznym, jarzyny na targu, kwiaty w ogrodzie, odwiedzając różne miejsca?

1

3

5

22.

Czy szybko uczysz się piosenek?

1

3

5

23.

Czy najlepiej uczy ci się manipulując, sklejając, budując modele, makiety?

1

3

5

24.

Czy podczas zapamiętywania jakiegoś kształtu wodzisz po nim lub nad nim palcem?

1

3

5

25.

Czy wychodząc z lekcji niemal wszystko pamiętasz?

1

3

5

26

Czy łatwo zapamiętujesz listy, spisy, wykazy?

1

3

5

27.

Czy często zmieniasz zdanie pod wpływem dyskusji z kolegą?

1

3

5

Wzrokowiec: 2,5,9,12,15,17,19,21,26

Słuchowiec: 1,4,8,11,18,20,22,25,27

Kinestetyk: 3,6,7,10,13,14,16,23,24

 

WZROKOWIEC

SŁUCHOWIEC

KINESTETYK

Średni wynik

   

Jak powinieneś się uczyć, jeśli jesteś:

WZROKOWCEM

* Używaj dużo kolorowych mazaków, kredek, zakreślaczy podczas robienia notatek

* Ważne informacje, zapisuj i umieszczaj na wysokości wzroku

* Używaj wizualnych pomocy naukowych –wykresów, mapek, tabel, map myśli lub twórz je samemu

* Układaj krzyżówki z najważniejszych słów do zapamiętania

* Szukaj dodatkowych informacji w kolorowych czasopismach, w sieci.

SŁUCHOWCEM

* Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do zapamiętania

* Informacje, które chcesz przyswoić czytaj z różną intonacją

* Podczas nauki możesz wymyślać rymowanki, rapować, śpiewać, nucić

* Układaj piosenki, wierszyki z najważniejszych słów do zapamiętania

* Mów do siebie, prowadź dyskusje podczas nauki z kolegą, rodzeństwem, rodzicem

* Nagrywaj i odsłuchuj siebie podczas nauki

KINESTETYKIEM

* Demonstruj pojęcia podczas nauki

* Odgrywaj scenki z wybraną tematyką lekcji

* Spaceruj podczas nauki po pokoju

* Twórz przestrzenne wzory, wycinaj, maluj to, czego się uczysz

* Najwięcej nauczysz się podczas wycieczek oraz zajęć w terenie