Dodano: 2 kwietnia 2018

Uczniowie klas VI uczestniczyli w 2018r. w bardzo ciekawym projekcie poświęconemu tematowi ekologii, a dokładnie czystemu powietrzu. Jego celem było zwrócenie uwagi młodzieży na problemy dotyczące niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Pierwsza część spotkania poświęcona była rozmowie z uczniami na wyżej wskazane tematy, sprawdzenie ich rozeznania w kwestiach zanieczyszczenia powietrza oraz uświadomienie skąd bierze się smog i jakie mogą być jego groźne skutki. Najważniejsze było jednak wskazanie pozytywnych działań i zachowań, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza.W drugiej części projektu dzieci wspólnie z prowadzącymi przygotowały happening, podczas którego miały okazję stworzyć recyklingową orkiestrę grającą na instrumentach wykonanych z odpadów. W czasie świetnej zabawy skandowane były hasła ekologiczne. Podczas akcji zobaczyć można było także mobilną wystawę poświęconą tematowi przewodniemu całego przedsięwzięcia.