Dodano: 6 października 2013

 „Kompetentny uczeń”  – podsumowanie projektu – luty 2012

W styczniu zakończony został projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą „Kompetentny uczeń”. W projekcie tym uczestniczyło 64 uczniów naszej szkoły. Realizowało go 4 trenerów szybkiego czytania, wyposażonych w wiadomości z zakresu nowoczesnych strategii nauki czytania, treningu pamięci i koncentracji uwagi. Spotkania odbywały się dla każdej grupy raz
w tygodniu po dwie jednostki 45 minutowe. Na zajęciach była wykorzystywana edukacja wielokanałowa, co jest bardzo ważne w przypadku uczniów z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami jak również takich, którzy po prostu są kinestetykami. Dzięki tym treningom uczniowie poczuli większą pewność siebie, co przełożyło się na samoocenę warunkującą wiarę we własne możliwości. Celem zajęć było:

  pobudzanie neuronowych struktur odpowiedzialnych za czytanie przez stymulację
w postaci „kąpieli słownej”,

  nabranie umiejętności uczenia się zgodnych ze sposobem pracy naszego mózgu,

  poszerzanie bazy reprezentacji słów zarówno znaczeniowej jak i ideowej,

budowanie u uczniów pozytywnych przekonań na temat procesu uczenia się oraz przede wszystkim na temat samego siebie poprzez wzmacnianie postawy, że dam sobie radę w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji,

budowanie u uczniów prawidłowych postaw społecznych takich jak umiejętność współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem, by móc osiągnąć wspólne cele,

wzmacnianie u dzieci i młodzieży ciekawości otaczającego ich świata i rozbudzenie chęci odkrywania tajemnic jakie przed nimi stawia.

Zajęciom towarzyszyła muzyka barokowa, która aktywizuje mózg oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie uczestników. Dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi laboratoryjnemu (razem z chemicznymi odczynnikami) udało się przeprowadzić z dziećmi wiele ciekawych  eksperymentów naukowych.  Przekazana dla potrzeb zajęć kamera pomogła w rejestracji najciekawszych chwil, a projektory i laptopy wspaniale urozmaicały tok warsztatów. Zakupione dla grup atrakcyjne podręczniki i książki zachęcały uczniów do  treningu czytania. Ciekawych doświadczeń dostarczył również e-learningowy panel treningowy, gdzie można było w dowolnym czasie nie tylko ćwiczyć techniki szybkiego uczenia się, ale i zmierzyć się z kolegami z grupy.

Aby  dokonać zestawienia i oszacować wyniki dzieci, które wzięły udział w programie zostały opracowane i przeprowadzone testy: wstępny i końcowy. Interpretacji podlegała informacja wynikająca z porównania wyników tych testów w zakresie:

I wiedza o świecie.

II pisanie i czytanie.

III wyrażanie myśli i opinii.

IV człowiek i uczucia.

Uzyskany w ten sposób wynik świadczy w większości przypadków o progresie w zakresie badanej tematyki: większa liczba i jakość posiadanych informacji, zaciekawienie tematyką, skuteczność narzędzi edukacyjnych i skuteczność pedagogicznego oddziaływania w realizacji tematu.  Zauważyć również można tendencję do pozytywnych zmian w myśleniu praktyczno-konceptualnym (budowanie związków i relacji ze środowiskiem zewnętrznym, radzenie sobie z doświadczeniami codziennymi), twórczo-syntetycznym (synteza nowych informacji, włączenie ich do systemu posiadanych danych), krytyczno-analitycznym (dobra pamięć, umiejętność logicznego działania
i podejmowania decyzji, zdolności do analizy)  – w zależności od tego, jakiego typu myślenia dotyczył temat i sposób rozwiązania problemu. Im większy u dziecka nastąpił przyrost, tym znaczniejsza jest zmiana w liczbie i jakości posiadanych informacji, umiejętność korzystania
z wiedzy i doświadczeń o świecie, poruszania się w środowisku języka pisanego, w czytaniu, pisaniu oraz większej pewności wiedzy w obszarze relacji z ludźmi, orientacji we własnych doznaniach
i samoświadomości. Postęp nastąpił również w zakresie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji, motywacji i poczucia obowiązku.

Realizacja projektu umożliwiła pełny rozwój osobowy uczniów, to oni stawali się stroną aktywną, umiejącą samodzielnie radzić sobie z nowymi problemami, potrafiącą korzystać
z wiedzy, potrzebnej do ich rozwiązywania.  Sprzyjało to rozwojowi umiejętności i sprawności dzieci w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i moralnej. Ważne były wcześniejsze doświadczenia uczniów, uświadomienie tych doświadczeń i emocji jakie im towarzyszą. Zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze, uczyły dyskusji i współpracy. W środowisku, w którym uczeń czuje się akceptowany, kiedy nie odczuwa lęku przed wyrażaniem swoich opinii, jest zachęcany do samodzielnego myślenia, staje się bardziej twórczy. Przebywając w życzliwych grupie osób poznaje uczucia i opinie innych,  rewiduje jednocześnie własne.

We współczesnym świecie szkoła, która chce nadążyć za dynamicznymi zmianami
i jednocześnie chce ułatwić uczniom wchodzenie w dorosłe życie, powinna szukać innowacyjnych pomysłów na wspieranie rozwoju ucznia w szkole, podążać za jego zainteresowaniami  i rozwijać pasje. Taką możliwość otwarła przed szkołami realizacja projektu „Kompetentny uczeń”.


  Luty 2011r.

Właśnie rozpoczeła się w naszej szkole realizacja projektu, współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Kompetentny uczeń”, uczniowie zdobywają tajniki skutecznego uczenia się poprzez nowoczesne formy nauczania. Poznają nowe techniki pamięciowe: zakładki osobiste, rzymski pokój, łańcuch wyrazów. Próbują robić mapki myśli, bo wiedzą już, że ten nielinearny sposób na kolorowe notowanie jest o wiele skuteczniejszy niż żmudne pisanie tekstu linijka po linijce. Pracują – świetnie się bawiąc, przełamują opory przed czytaniem i zaczynają czytać szybciej
z lepszym zrozumieniem niż do tej pory. Umiejętność szybkiego czytania wydaje się
w dzisiejszych czasach być koniecznością. Lawinowy przyrost informacji  powoduje, że aby być na bieżąco powinniśmy czytać zdecydowanie szybciej niż nauczono nas w szkole. Przeciętne tempo czytania wynosi 200-250 słów na minutę, a przecież naturalnie możemy bez większego wysiłku czytać z tempem 500-800 słów na minutę i tego właśnie uczą się dzieci w ramach projektu „Kompetentny Uczeń”. By ćwiczenia nie były zbyt nudne mają  do dyspozycji panel e-learningowy gdzie w formie przyjaznej gry platformowej szlifują swoje umiejętności – rozszerzają pole widzenia, zwiększają tempo czytania, ćwiczą logiczne myślenie grając w kości,  rozwiązują łamigłówki i doskonalą pamięć.
W czasie odgrywanych przez dzieci dram mogą przenosić się w magiczne miejsca, zobaczyć nowe planety, podróżować statkiem kosmicznym i wyczarowywać kulki mocy. Kondycję fizyczną zaś i koncentrację poprawiają ćwicząc astrokarate. Działania podejmowane w ramach projektu pobudzają wszystkie zmysły, własnoręcznie upieczone drożdżowe bułeczki pachną i smakują niebiańsko. Najwięcej emocji budzą jednak przeprowadzane na zajęciach eksperymenty: produkowanie perły boraksowej, hodowanie chemicznej roślinki, „wywoływanie” dżina z butelki, eksplozja wulkanu, zawieszenie czarodziejskiego pierścienia w powietrzu, przesyłanie tajnych wiadomości.Idea projektu opiera się na stwierdzeniu „Nauka przez zabawę” i tak właśnie nasze dzieci nabywają nowe wiadomości i umiejętności.