Ogólnopolski projekt „Eko – Szkoła 2022”

Data wpisu: .

ekoszkola bannerŚrodowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek,
jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi.
Jesteśmy częścią przyrody.”

            W roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu „Eko – Szkoła 2022”. Jego główne cele to kształtowanie u uczniów postaw ekologicznych, pobudzanie do aktywnego działania na rzecz środowiska i wywołanie dyskusji na temat skutków degradacji środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, a także poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w wielu zajęciach, akcjach, warsztatach, wystawach.

„Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!

Zapraszamy na Piknik Zdrowia

Data wpisu: .

Piknik zdrowia

Zbójecka wyprawa na Wołek

Data wpisu: .

10 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę. Celem pieszej wędrówki było zdobycie szczytu Wołek. Podczas wyprawy każda klasa losowała zadania do wykonania, przy których ucznioiwe bawili się i współdziałali. Na szczycie Pani Ewa opowiedziała legendę zwiazaną z zamkiem na Wołku. Udało się nawet przywołać ducha mocarnej rozbójniczki Katarzyny, która pozowliła dzieciakom szukać słodkich skarbów ukrytych na terenie ruin zamku. Do Katarzyny dołączył również Zbój nad zbójami, który po zaliczonych przez kandydatów próbach pasował całą grupę na hmmm... Zbójów.     (A.Rodak)