Spotkanie z pisarką w GBP w Porąbce

Data wpisu: .

Kolejny raz Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza nas na spotkania autorskie. W piątek 20 września uczniowie klasy 7 i 8 spotkają się z p. Katarzyną Ryrych, a w poniedziałek klasy 1-3 z p. Renatą Piątkowską.

pisarz1pisazr2

OSEWyzwanie_szybki internet

Data wpisu: .

osewyzwanie www.gov.pl

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół - „#OSEWyzwanie”. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych szkół na podstawie spełnienia kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnie z warunkami i zasadami Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Nasza szkoła zadeklarowała też udział w programach CodeWeek i OSEHero. W dniach od 7.10 do 11.10 2019r odbędą się zajęcia pod hasłem: „Kopernik koduje”. W trakcie nich będziemy kodować z matą edukacyjną, pracować z klockami WeDo, sterować robotami oraz programować w Scratchu.

Zebranie rodziców

Data wpisu: .

W środę 18 września o godz. 16.00.
serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie w szkole.

Najpierw odbędzie się zebranie ogólne rodziców wszystkich klas z dyrekcją szkoły i wychowawcami (sala gimnastyczna, ok. 30 min.), następnie spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VIII z nauczycielem realizującym zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Po zebraniu ogólnym zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Porządek zebrania ogólnego:
- zapoznanie z kadrą pedagogiczną szkoły,
- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły,
- informacje dotyczące wyboru Rady Rodziców i jej funkcjonowania w szkole, sprawozdanie przewodniczącej RR,
- sprawy różne,
Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VIII z nauczycielem realizującym zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Spotkania w klasach:
- wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców,
- zapoznanie ze szkolnymi dokumentami (Statut, Szkolne Zasady Oceniania, wymagania i kryteria oceniania),
- sprawy bieżące.

Apel dziecka - wg Janusza Korczaka

apelpierwszaka