• Dodano: 25 czerwca 2022

  Dzień przed zakończeniem roku szkolnego uczestniczyliśmy w apelu, w czasie którego odbyło się przekazanie władzy i sztandaru przez urzędujący zarząd SU – nowo wybranemu oraz rozdane zostały nagrody dla aktywnych uczestników szkolnego życia:

  • uczniów działających w samorządzie uczniowskim i wolontariacie;
  • laureatów konkursów i zawodów;
  • członków organizacji i zespołów uczniowskich.

  W czasie spotkania uczniowie klasy 5a przedstawili nam w humorystyczny sposób przygody Jasia i Małgosi w świecie przyrody. Nad scenkami z ekologicznym przesłaniem pracowali z wych. Renatą Bubałą.

  Agnieszka Krzywdzińska

  Fotogaleria

 • Dodano: 25 czerwca 2022

  W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 2b i 3a brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Jego celem było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Ponadto wzmacniano poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Kształtowano postawę szacunku do innych osób oraz do samego siebie.

  (więcej…)
 • Dodano: 25 czerwca 2022

  Uczniowie klasy 3a w czasie zajęć korzystali z platformy ClassVR. Okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości zapewniły im ekscytujące doświadczenia.

  Anita Rodak

 • Dodano: 23 czerwca 2022
  Klik

  Grażyna Janosz

 • Dodano: 23 czerwca 2022

  Iwona Niedziela

 • Dodano: 22 czerwca 2022
  Zajawka tego co było, więcej w fotogalerii

  Fotogaleria

 • Dodano: 21 czerwca 2022

  Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi,
  że jesteś najważniejszy, że tego nikt nie zmieni,
  że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi –
  dla jednych to Dzień Ojca, a dla mnie Dzień Tatusia.

 • Dodano: 21 czerwca 2022
  Anita Rodak
 • Dodano: 21 czerwca 2022

  Jak przystało na szkołę imienia Mikołaja Kopernika tematyką zajęć dotyczącą wielkiego odkrycia naszego patrona byliśmy bardzo zainteresowani. Żeby mieć lepsze wyobrażenie o kosmosie pani zaproponowała nam wirtualną wycieczkę na Układ Słoneczny.   Zaopatrzeni w okulary VR oraz joysticki wyruszyliśmy na podbój kosmosu. Każdy z nas był pilotem swojego „statku kosmicznego”, ponieważ samodzielnie sterował dokąd leci. Podróżowaliśmy po Układzie Słonecznym: odwiedziliśmy wszystkie planety, dojechaliśmy do Słońca, a nawet zajrzeliśmy do jego wnętrza. Cała „podróż” zajęła nam zaledwie 15 minut, ale dostarczyła nam wrażeń co niemiara.  

  Ewa Iskierka

 • Dodano: 21 czerwca 2022

  W minionym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 1b i 3a wzięli udział w „Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja”. Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w nich wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. 

  (więcej…)