depresjjja

Depresja dotyka dziś wielu ludzi (nawet do kilku procent ogółu społeczeństwa), również tych bardzo młodych. Depresja u dzieci i nastolatków jest tak samo poważnym problem, jak wśród dorosłych. Depresja to nie gorszy nastrój, kiepski dzień. To choroba, która powoduje cierpienie i wpływa na funkcjonowanie w każdej sferze życia. Depresję u dzieci rozpoznajemy opierając się o te same kryteria diagnostyczne, co u osób dorosłych.
W klasyfikacjach zaburzeń psychicznych nie znajdziemy osobnej jednostki dla depresji dziecięcej. Podobnie jak u osób dorosłych nie ma dwóch takich samych depresji, tak u dwójki dzieci czy nastolatków tej samej płci i w tym samym wieku może mieć ona różny przebieg, nasilenie i ilość objawów. 

Artykuł o depresji

Pedagog Renata Stachura