Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do zaangażowania się w akcje charytatywne organizowane przez bibliotekę szkolną. W tym roku zbieramy:

1. Nakrętki na rehabilitację Adasia z Porąbki

2. Zużyte baterie aby chronić środowisko

3. Stare telefony komórkowe aby chronić środowisko

4. Okulary dla potrzebujących w Afryce

5. Stare klucze dla fundacji Ewy Błaszczyk „A kogo”

Wszystkie wyżej wymienione przedmioty przynosimy przez cały rok do biblioteki szkolnej w osobno zapakowanych woreczkach.

Za akcje charytatywne uczniowie nie otrzymują punktów z zachowania.

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom i ich uwrażliwienie na jakże ważne w życiu każdego człowieka niesienie pomocy innym ludziom oraz dbanie o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Dziękuję – Mirella Jura