Osoby dojeżdzające do szkoły środkami komunikacji miejskej mogą korzystać z bezpłatnego transportu i opieki, jeśli ich droga z domu do szkoły przekracza

Klasy 0-4: 3km

Klasy 5-8: 4 km

Bilety te są opłacane przez Urząd Gminy i zamawiane przez Szkołę.

Pozostali uczniowie, których odległość z domu do szkoły nie spełnia w/w kryteriów wykupują bilety miesięczne we własnym zakresie  – informacje https://www.komunikacjabeskidzka.pl/

Po wykupieniu EM karty doładowuje się ją elektronicznie.

 

Godziny odjazdów autobusów Komunikacja Beskidzka.

 

przyjazd do szkoły:

1 kurs trasą – linia 147

ok. 7.13 – Bukowiec Górny Przedszkole do Porąbki Centrum

ok. 7.25 – Porąbka Kozubnik do Porąbki Centrum

ok. 7.55 – Porąbka Kozubnik – Kęty (kursowy)

2 kurs trasą – linia 149

ok.7.04 – Porąbka Bukowiec Dolny do Porąbki Centrum

ok.8.14– Porąbka Bukowiec Dolny do Porąbki Centrum

3 kurs trasą – linia 149

ok.7.20 – Porąbka Wielka Puszcza do Porąbki Centrum

ok.8.35 – Porąbka Wielka Puszcza do Porąbki Centrum

powrót ze szkoły:

 

po 4 lekcji:

             ok. 12.05 – Porąbka Kozubnik

             ok. 12.14 – Bukowiec Górny (powrót do Porąbki Centrum)

             ok. 12.30 – Porąbka Kozubnik

po 5 lekcji:

ok. 13.14 – Porąbka Kozubnik

ok. 12.40 – Bukowiec Górny (powrót do Porąbki Centrum)

ok. 12.53 – Porąbka Wielka Puszcza

po 6 lekcji:

ok. 13.30 – Porąbka Kozubnik

ok. 13.39 – Bukowiec Górny 

ok. 14.00 – Porąbka Kozubnik

ok. 14.14 – Bukowiec Górny 

po 7 lekcji:

ok. 14.28 – Porąbka Wielka Puszcza

ok. 14.31 – Porąbka Kozubnik

ok.14.55 – Bukowiec Górny

po 8 lekcji:

ok. 15.28– Porąbka Wielka Puszcza

ok. 15.40– Porąbka Kozubnik

ok. 15.49 – Bukowiec Górny