W dniu 18.09.2023 r. wybrane zostało prezydium  Rady Rodziców w składzie:

– przewodnicząca: pani Monika Badowska
– zastępca przewodniczącej: pani Małgorzata Kaczmarczyk
– sekretarz: pani Olga Chromik
– skarbnik: pani Monika Sernicka


Rada  Rodziców ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2023/2024:
 – 1 dziecko: 50 zł
– 2 dzieci i więcej: 60 zł.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych
lub przelewem na konto Rady Rodziców:
BS PORĄBKA 46 8124 0009 2001 0005 5808 0001