W dniu 25.09.2019 r. wybrane zostało prezydium  Rady Rodziców w składzie:

– przewodnicząca: pani Monika Badowska
– zastępca przewodniczącej: pan Marcin Kozieł
– sekretarz: pani Ewelina Fabia-Pardela
– skarbnik: pani Katarzyna Wojtyła-Biłek 
– członkowie: pan Robert Błasiak, pani Karina Budnypani. pani Agnieszka Dyl, pani Monika Iskierka – Mreńca, pani Bogusława Jurczak, pani Katarzyna Kos, pani Monika Lach, pani Katarzyna Ryłko, pani Dorota Syga, pani Agnieszka Parcia.
– k
omisja Rewizyjna: pani Agnieszka Weźranowska, pani Monika Janik.


Rada  Rodziców ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2019-2020:
 – 1 dziecko: 40 zł
– 2 dzieci i więcej: 50 zł.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych
lub przelewem na konto Rady Rodziców:
BS PORĄBKA 46 8124 0009 2001 0005 5808 0001