Dodano: 2 kwietnia 2018

Uczniowie klasy pierwszej co roku biorą udział w realizacji Programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, którego patronami są Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Od października przeprowadzono zajęcia związane z bezpieczeństwem w domu, w szkole i w drodze do szkoły, bezpieczeństwa w Internecie oraz pierwszej pomocy. Na podstawie otrzymanych materiałów dzieci zapoznawały się też z przydatną tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji i rozwijania kreatywności. W ramach uatrakcyjnienia zajęć i utrwalenia wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy zaproszono do szkoły ratowników medycznych, którzy przeprowadzili z uczniami zajęcia warsztatowe. Spotkanie z ratownikami odbyło się także w klasach trzecich i klasie drugiej. Po przeprowadzeniu zajęć uczniowie otrzymali książeczki,połączone z broszurą informacyjną dla rodziców.W grudniu uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa sprawdzającym zdobytą przez pierwszoklasistów wiedzę. Bezpośrednio po zakończeniu testu  uzupełnianego w pracowni komputerowej dzieci otrzymały informację, jak wypadła ich znajomość zasad bezpieczeństwa. Zdecydowana większość dzieci bezbłędnie odpowiedziała na pytani i klasa nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.