Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny  2021/ 2022Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 22 lutego do 25 marca 2021 roku. 

Wypełnione dokumenty do naboru należy złożyć w sekretariacie szkoły:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021 / 2022. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 29 marca do 16 kwietnia 2021 roku.

Wypełnione dokumenty do rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły.