Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny  2024/ 2025. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 26 lutego do 15 marca 2023 roku.

Wypełnione dokumenty do naboru należy złożyć w sekretariacie szkoły:

Dodatkowo w przypadku dziecka młodszego rocznikowo należy wypełnić:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023 / 2024. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 25 marca do 12 kwietnia 2023 roku.

Wypełnione dokumenty do rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły:

Dodatkowo w przypadku dziecka młodszego rocznikowo należy wypełnić: