Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny  2023/ 2024. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 27 lutego do 23 marca 2023 roku.

Wypełnione dokumenty do naboru należy złożyć w sekretariacie szkoły:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023 / 2024. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 27 marca do 14 kwietnia 2022 roku.

Wypełnione dokumenty do rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły: