Dodano: 2 kwietnia 2018

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w programie edukacyjnym „Między nami kobietkami”. W ramach tego programu odbyło się spotkanie dziewcząt klas szóstych z wykwalifikowaną Prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble – p. Pauliną Mularczyk.

Głównym założeniem program jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych i emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym, tak ważnym dla organizmu młodej dziewczyny czasie. Pani Paulina udzieliła wskazówek, jak radzić sobie w trudnych dla małych kobiet sytuacjach.Na zakończenie spotkania wszystkie uczestniczki otrzymały książeczki informujące o zmianach zachodzących w ich organizmie w okresie dojrzewania, opracowane przez Centrum Informacji „Always”. Dodatkowo firma ta obdarowała nasze młode kobiety pakietami próbek produktów sanitarnych.