1. Matplaneta – to miejsce ciekawych spotkań z matematyką, logiką i programowaniem dla dzieci i młodzieży. Tu dzieci uczą się przez sprawdzanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań, zabawę i szukanie własnych (różnych) dróg rozwiązania problemu.

2. EZO – program skutecznej nauki – w metodologii nauczania matematyki EZO kolejność podejmowanych przez nauczyciela działań jest zgodna z wymienionymi trzema etapami zajęć: Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz. ,,Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Program zajęć z matematyki EZO stanowi wprowadzenie do wspaniałego, często abstrakcyjnego świata matematyki. Poprzez badania, eksperymenty, dyskusję, wyciąganie wniosków, korygowanie błędów w myśleniu uczymy matematyki oraz podejmujemy się najtrudniejszego wyzwania czyli uczymy dzieci jak należy się uczyć. Metoda EZO to nie wykłady i suche przekazywanie informacji uczniom. To proces, w którym nauczyciel jest tylko drogowskazem, dzięki trafnie zadanym pytaniom zmusza dzieci do myślenia, dzięki dobrze dobranym pomocom edukacyjnym do działania.

3. MathRiders – matematyka dla dzieci i młodzieży. MathRiders to unikalny program nauczania matematyki, który pomaga uczniom rozumieć zagadnienia matematyczne i równocześnie czerpać przyjemność z nauki. Dzięki zróżnicowanym poziomom nauczania (matematyka dla młodzieży, dla młodszych dzieci i dla przedszkolaka) oraz przyjaznej atmosferze nauka jeszcze nigdy nie była tak prosta. Innowacyjny program, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wykracza poza tradycyjne ramy pojmowania nauczania. Matematyka może stać się nareszcie zrozumiałym przedmiotem szkolnym, inspirującą nauką oraz szansą na wieloaspektowy rozwój.

4. Matzoo – tu zadania podzielone są według klas (w tej chwili od 1 do 7 klasy szkoły podstawowej) i dodatkowo według kategorii typu: „mnożenie przez 3”, „mnożenie w zakresie 20”, „miary, plany, czas” itp. więc bez problemu można znaleźć odpowiadające dziecku zadania. Do zalet tej strony zaliczyć można też z pewnością przejrzystość i grafikę.

5. Labmat – świetna aplikacja do nauki matematyki. Tu, wesołe stworki zwane Labmakami zachęcają do nauki i podejmowania kolejnych wyzwań. Dziecko i rodzic mogą z łatwością śledzić postępy. Przy zadaniach pojawiąją się gwiazdki od 1 do 3 – w zależności od ilości poprawnie wykonanych przykładów w zadaniu. Podobnie jak w matzoo.pl materiał jest podzielony na poszczególne sekcje typu: „zadania tekstowe”, „mnożenie do 50”, dzięki czemu dziecko może ćwiczyć wybraną umiejętność. Labmat to aplikacja dla dzieci z klas 1-5 szkoły podstawowej.

6. Matlandia Junior (dla klas 1-3) i Matlandia (dla klas 4-6) – to program zawierający 100 zróżnicowanych, animowanych zadań matematycznych, podzielonych na działy:

  • liczby
  • dodawanie i odejmowanie
  • mnożenie i dzielenie
  • cztery działania na liczbach
  • figury geometryczne
  • liczby na co dzień
  • orientacja przestrzenna

Ogromną zaletą tej platformy jest to, że zadania mają na tyle atrakcyjną formę, że zachęcają do pracy nawet tych którzy fanami matematyki nie są.

7. Khan Academy spersonalizowane uczenie się. Uczniowie mogą uczyć się w swoim własnym tempie, sięgając po nowy materiał lub uzupełniając luki w zrozumieniu tego, o czym była już mowa. W ten sposób skutecznie budują solidną wiedzę. Stworzone przez ekspertów materiały złożone z filmów, ćwiczeń i artykułów wspomagają naukę matematyki, przedmiotów przyrodniczych, programowania i wielu innych dziedzin. Dzięki narzędziom, dostępnym na platformie Khan Academy, nauczyciele mogą śledzić postępy uczniów. Są świadomi luk w zrozumieniu materiału, mogą więc dopasować swój wysiłek do różnych potrzeb różnych uczniów.

8. GeoGebra – to oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Łączy ono w sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria, algebra czy analiza matematyczna. Program z racji łatwej obsługi i sporych możliwości doskonale nadaje się jako narzędzie do wspomagania nauki zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie matematyki, jak również studentów czy prowadzących zajęcia. Oferowana funkcjonalność pozwala m.in. rysować wykresy dla wskazanych funkcji liniowych i kwadratowych, liczyć pole powierzchni figur w układzie współrzędnych, obliczać kąt pomiędzy prostymi lub punktami, wyznaczać punkty przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekt o dany wektor, obracać o zadany kąt, wyliczać odległości itp. Wszelakie wprowadzone do GeoGebry obiekty wyświetlane mogą być w 3 reprezentacjach – graficznej, algebraicznej i komórkach arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie one są ze sobą dynamicznie połączone, co pozwala na automatyczną aktualizację danych we wszystkich reprezentacjach w momencie ich zmiany w jednej z nich.