Dodano: 2 kwietnia 2018

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”nasza szkołazostała wyposażonaw nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł). Zakupiono interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali ultra HD, tablicę interaktywna o przekątnej 80 cali oraz urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku”.

W ramach programu kadra i uczniowie naszej szkoły szkolą się w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia i uczenia się. W celu poszukiwania bardziej innowacyjnych i skutecznych metod nauczania, w szkole został powołany zespół ds. TIK, który wspiera organizację pracy szkoły z wykorzystaniem TIK oraz odpowiada za bieżące wsparcie i szkolenia w zakresie planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod i technik nauczania na aktywizujące. Idąc z duchem czasu, rolą nauczyciela nie jest prezentowanie wiedzy w formie wykładu, a bycie doradcą, przewodnikiem, który wskazuje jak i gdzie poszukiwać informacji. Stąd istotną częścią naszych działań jest rozwijanie w uczniach myślenia komputacyjnego i samodzielności w uczeniu się, przedstawienie przykładów wykorzystania internetu jako dostępnego dla wszystkich źródła wiedzy, wskazanie uczniom możliwości uczenia się w każdym miejscu (nie tylko w warunkach szkolnych) oraz włączenie działań edukacyjnych ponad fizyczną przestrzeń szkoły (praca projektowa, zarządzanie danymi na żywo, w chmurze).

Z pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych możliwe jest tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczniu się, kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów. Wprowadzenie do zajęć atrakcyjnych dla uczniów bodźców, na przykład: wyświetlanie materiałów audiowizualnych, stron internetowych, blogów, podcastów, dowolnych plików komputerowych i prezentacji pomaga uczniom w zrozumieniu, tego, czego się uczą. Żyją również podręczniki, którym towarzyszą specjalne wersje na tablicę i monitor interaktywny. Przewagą interaktywnych urządzeń jest możliwość zaznaczania, podkreślania, czy oznaczania obiektów pojawiających się na ekranie, co aktywizuje wszystkich uczniów, sprawia, że odważnie i chętnie podejmują oni wyzwania, a szkołę czyni bardziej inspirującą.

Dostęp do dobrze wyposażonej pracowni umożliwia uczniom rozwijanie swoich zainteresowań, gwarantuje dostęp do wiedzy i pozwala rozwijać umiejętności.

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu są cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczynia się do rozwijania kompetencji uczniów, wzmacnia kompetencje zawodowe nauczycieli, a w efekcie poprawia jakość kształcenia.