Dodano: 2 kwietnia 2018

Uczniowski Klub Sportowy Milleniumdziałający przy naszej szkole znalazł się w gronie zaledwie 25 klubów w kraju, zakwalifikowanych do współpracy z Fundacją Glinka Academy.

Został wybrany spośród kilku tysięcy klubów, szkół i organizacji prowadzących szkolenie siatkarskie w kraju. Fundacja „Glinka Academy” uruchomi w 2018 roku szereg inicjatyw wzmacniających wybrane 25 klubów w codziennej pracy szkoleniowej. Będą one finansowane ze źródeł sponsorów prywatnych oraz środków publicznych. Donajważniejszych inicjatyw należeć będzie:

– wsparcie finansowe na opłacenie pracy trenerów
– zakup sprzętu oraz wyposażenia sportowego dla klubu
– wynajęcie obiektów sportowych
– organizacja zgrupowań sportowych (siatkarskich wakacji)
– organizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w-f, trenerów, nauczycieli klas I-III
– przeprowadzenie lekcji pokazowych z udziałem wybitnych przedstawicieli siatkówki
– organizacja turniejów minisiatkówki regionalnych jak i ogólnokrajowych
– kompleksowy program szkoleniowy dla trenerów oparty o włoskie metody szkoleniowejak i najlepsze doświadczenia polskiej szkoły trenerskiej – skrypty szkoleniowe, materiały dvd
– wsparcie lekarzy, kinezjologów, rehabilitantów, trenerów mentalnych.

Szacuje się, że wartość wsparcia jakim objęty będzie Uczniowski Klub SportowyMillenium Porąbka w 2018 roku, to kwota od ok 50 do 100 tysięcy złotych. Poza bezpośrednią pomocą dla klubów, realizowane oraz finansowane przez Glinka Academybędą programy wsparcia dla szerszej grupy dzieci oraz rodziców. Wraz z MinisterstwemZdrowia zostaje uruchomiony program zwiększania aktywności fizycznej. Ma on na celuzachęcić dzieci oraz rodziców do zwiększenia aktywności ruchowej. Dodatkowymelementem jest zwrócenie uwagi na problem otyłości oraz pokazanie sposobów na jegorozwiązanie.Program będzie realizowany poprzez organizację pikników dla dzieci oraz rodziców.W ich trakcie będą prowadzone spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia iaktywności ruchowej. Bedą również prowadzone praktyczne zajęcia.Dodatkowym elementem są konferencje oraz szkolenia dla nauczycieli a także rodziców natemat profilaktyki ruchowej. Łącznie 75 pikników w 25 miastach klubowych GlinkaAcademy, 4 duże konferencje, 25 warsztatów dla rodziców.

Kolejny program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki toprogram zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Ten program mana celu przeprowadzenie w szkołach badań oraz zajęć korygujących wady postawy. GlinkaAcademy w ramach będzie zatrudniała lokalnych lekarzy, fizjoterapeutów a takżewypłacała wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym te zajęcia.Wartością dodaną dla klubów w ramach Glinka Academy jest promocja miast wktórych kluby działają a także wsparcie dla lokalnych społeczności.Projekt Glinka Academy wzbudza szerokie zainteresowanie medialne. Przewidziano wizytyznanych osób ze świata sportu i polityki w klubach biorących udział w programie.Szacowana wartość kampanii medialnych w telewizji, prasie oraz radiu to ok 5 000 000 zł.Nazwa Uczniowski Klub Sportowy Millenium Porąbkaoraz Gmina Porąbkapojawi się

wielokrotnie w przekazach medialnych i materiałach promocyjnych wydawanych przezFundację.