Musimy mieć pasję,

żeby wyzwolić entuzjazm potrzeby do skutecznego działania
i realizacji celów i marzeń!

 tablicatpppz

25 maja 2013r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Porąbce obchodziła jubileusz stulecia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP, którą wraz z  ks. proboszczem Eugeniuszem Nyczem odprawili ks. Robert Szczotka i ks. Paweł Hubczak.
O dekorację kościoła nawiązującą do radosnego jubileuszu zadbała p. Dorota Gałuszka. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Robert Szczotka, uczestnicy mszy słuchali go z dużym zainteresowaniem, bo okazało się nietuzinkowe i niebanalne
. O oprawę mszy świętej zadbali również wszyscy nauczyciele i uczniowie. Pełne życia pieśni śpiewane były z zapałem przy akompaniamencie gitar p. Mirelli Jury i Aleksandry Wykręt oraz skrzypiec – Zuzanny Olearczyk. Nie zabrakło również szkolnego chórku oraz wspaniałego organisty – absolwenta naszej szkoły – p. Krzysztofa Martyniaka. Miłe zaskoczenie wśród uczniów i gości wywołał śpiewający psalm chórek nauczycielski. Rozśpiewanemu tłumowi, żal było opuszczać mury kościoła, ale kolejna część uroczystości wymagała przejścia do Domu Kultury.
Tam odbyła się uroczysta Złota Gala Kopernika, na którą przybyli zaproszeni goście, wśród nich starosta bielski Andrzej Płonka, władze gminne z wójtem Czesławem Bułką, długoletni nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie i ich rodzice. Zabrakło tylko władz oświatowych ze śląskiego kuratorium i bielskiej delegatury.
Wzruszające słowa i wspomnienia, życzenia,  kwiaty, podziękowania składane na ręce pani dyrektor Małgorzaty Walusiak sprawiały, że emocje rosły. Przepiękny występ zespołu „Porąbczanie” przybliżył tańcem i śpiewem regionalne tradycje naszej małej ojczyzny i przeniósł zebranych w miniony wiek. Rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez p. Ewę Iskierkę z uczniami klas III. W pierwszej części mali aktorzy, ubrani w stroje regionalne starali się pokazać, jak bardzo mieszkańcom wsi Porąbka zależało na utworzeniu szkoły w swojej  miejscowości, ile starań podjęli, by uzyskać stosowne zezwolenia i rozpocząć budowę. Siedzące na ławeczce trzy kumoszki: Joanna Iwaszko, Amelia Micherda i Paulina Majdak rozbawiły widownię swoimi dysputami z wracającym od dziedziczki chłopem – Marcinem Łukasikiem. Następnie historię szkoły przybliżył zebranym dialog Kopernika (Jakub Ring) z Antkiem samorządowcem (Piotr Leńczowski), wzbogacony prezentacją dokumentów i zdjęć z archiwalnych zbiorów mieszkańców wsi, kronik rodzinnych i szkolnych. Atrakcją był tu również przygotowany przez p. Eugenię Kulę i uczniów kl.Vb pokaz szkolnych strojów, jakie noszone były na przestrzeni wieku.  Cześć trzecia przedstawienia pokazała jak bardzo w XXI wieku zmieniło się podejście do nauki w szkole. Babci  (Klaudia Gałuszka) i dziadkowi  (Karol Dudek), trudno porozumieć się z wnukami (Daria Skwarczyńska, Mateusz Gibas, Patrycja Wierońska, Robert Majdak, Natalia Szczypka) w języku  młodzieżowego slangu, bo nie są cool i trendy. Przedstawienie zostało nagrodzone dużymi brawami, aktorzy spisali się na medal.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była Złota Gala Kopernika. Poprowadzili ją p. Mirella Jura z synem Kacprem oraz p. Anna Zasada-Główka z synem Szymonem (nauczyciele i uczniowie naszej szkoły). Rozpoczęła ją piosenka „Bo na talent nie ma rady” w wykonaniu Zuzanny Stanek. W czasie jej występu na dużym ekranie prezentowani byli  utalentowani uczniowie szkoły, którzy rozwijają swoje pasje w szkole, w klubach sportowych, tanecznych oraz zespołach wokalnych i muzycznych. Multimedialne pokazy  zdjęć przygotowała p. Grażyna Sadlik oraz Radosław Kubiś.
Złota Gala Kopernika była zwieńczeniem kilkumiesięcznych działań grupy uczniów i nauczycieli, którzy prześledzili losów absolwentów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Po długich debatach, w drodze ogólnoszkolnego plebiscytu
udało się wyłonić grupę osób najbardziej wyróżniających się w historii szkoły. Absolwentów, którzy osiągnęli zdaniem uczniów i nauczycieli sukces zawodowy, naukowców,  sportowców, działaczy społecznych i pasjonatów zarażających entuzjazmem kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Laureatami zostały także organizacje i stowarzyszenia, w których młodzi ludzie rozwijać mogą swoje zainteresowania i działać aktywnie na rzecz społeczeństwa.

Pamiątkowe medale z rąk pani dyrektor Małgorzaty Walusiak otrzymali  następujący laureaci Złotej Gali  absolwentów :

  • W kategorii OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE:

         Barbara i Zdzisław Wawak – Drukarnia DTL,

         Zbigniew Dybał – PUH Czanieckie Makarony,

         Kazimierz Iskierka – firma ZAM,

         Krzysztof Pardela – firma Atra,

         Henryk Jurczak – firma budowlana,

         Tadeusz Brzuchański – piekarnia w Kobiernicach.

  • W kategorii ZDROWIE I MEDYCYNA:

        Teresa Pardela Gilowska – kierownik NZOZ Polimed.

  • W kategorii DZIAŁACZ SAMORZĄDOWY:

         Czesław Bułka – Wójt Gminy Porąbka,

         Kazimierz Gałuszka – radny powiatowy, gminny komendant OSP.

  • W kategorii OCHOTNICY IDĄ Z POMOCĄ: członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce z prezesem p. Andrzejem Gałuszką.
  • W kategorii PASJA ARTYSTYCZNA I SZTUKA:

         Chórzyści i chórmistrz zespołu Zasolnica Krzysztof Martyniak,

         Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Romanem Pękalą oraz prezesem
Mateuszem Olearczykiem,

         Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Porąbczanie z choreografami
Rafałem Główką i Anną Zasadą Główką,

         Sylwia Mreńca – tancerka klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich,

         Katarzyna Filimoniuk – scenografka filmowa i teatralna, projektantka wnętrz.

  • W kategorii OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

         Dariusz Brodka – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
w Instytucie Filologii Klasycznej, laureat nagrody prezesa Rady Ministrów.

  • W kategorii ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ:

         Jadwiga Kliś dyrektor Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza
w Czańcu,

         Anna Walusiak – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Porąbce,

         Agata Janosz – dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

  • W kategorii PROPAGOWANIE KULTURY I TRADYCJI

         Anna Jezierska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

         Koło Gospodyń Wiejskich  z przewodniczącą Anną Wykręt

  • W kategorii SPORT I PROPAGOWANIE AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU

         Parafialny Klub Sportowy Millenium z prezesem Andrzejem Płonką

         Ludowy Klub Sportowy Zapora z prezesem klubu Zbigniewem Targoszem

         Maciej Bierczak, utalentowany i wytrwały uczestnik polskich i międzynarodowych biegów górskich ostatnich lat, brązowy medalista Mistrzostw Polski 2012r.

         Łukasz Zakrzewski, wszechstronnie uzdolniony sportowiec, zawodnik KS Podbeskidzie

  • W kategorii MEGA MAMA

         Irena Majdak, mama 11 dzieci (7 chłopców, 4 dziewczynki)

W czasie Złotej Gali uhonorowane zostały złotymi różami również osoby nie będące absolwentami naszej szkoły, ale działające w szczególny sposób na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Należą do nich:

         ks.prałat Józef Strączek oraz ks. proboszcz Eugeniusz Nycz wyróżnieni za propagowanie wartości duchowych, przykład drogi kapłańskiej, którą podążali absolwenci szkoły, odkrywając własne powołanie,

         Stanisław Brodka, który przez 30 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły,

         Teresa Wykręt, emerytowana nauczycielka matematyki, przez wiele lat zaangażowana w ruch harcerski w naszej gminie, obecnie prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej.

Na koniec wzruszające życzenia zaśpiewał wszystkim chórek utworzony przez nauczycieli. W tym czasie  obecni na sali emerytowani nauczyciele przyjmowali gratulacje i kwiaty z rąk dyrektor Małgorzaty Walusiak. Wśród niech znaleźli się: Anna Adamus, Stanisław Brodka, Barbara Filimoniuk, Kazimiera Kasińska, Zofia Kierpiec, Helena Kliś, Maria Kondraszuk, Danuta Kos, Zofia Marczak, Maria Sadlik, Maria Soj, Urszula Witek, Genowefa Wykręt, Teresa Wykręt, Jadwiga Waluś, Andrzej Konicki oraz wieloletni sekretarz szkoły Aniela Brodka.

Całość imprezy uświetniały prezentacje artystyczne uczniów i absolwentów. Serdecznie dziękujemy im i ich opiekunom w  osobach:

         Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Porąbczanie (choreografowie – Rafał Główka i Anna Zasadą Główką, kierownik muzyczny – Roman Pękala)

         chórek szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Witkowskiej,

         solistki: Zuzanna Stanek, Patrycja Skwarczyńska,

         zespół Mama i ja – p. Mirella i Kacper Jura,

         tercecik Pełna chata – Anna Gryboś, Karina Skwarczyńska, Klaudia Wawak,

         taniec towarzyski: Sylwia Mreńca, Adrianna Sepioło z partnerami

         Klasmix (opiekun Krystyna Sordyl),

         Paso (opiekun Krystyna Sordyl),

         Michael Jackson – Rafał Dziadek z   zespołem (opiekun Mirella Jura)

         Szymon Główka,

         Sąsiedzi zza miedzy – Kacper i Bartłomiej Ogórek oraz Bartłomiej
i Wojciech Wawak

         sygnały alarmowe -Igor Syga

W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować tym, którzy filmowali przebieg imprezy – firmie FOTO WIDEO Twoje wspomnienia,  fotoreporterowi  – p. Michałowi  Iskierce oraz autorowi artykułu o naszym jubileuszu – p. Mirosławowi Galczakowi.

Dodatkową atrakcją w czasie obchodów jubileuszu  była wystawa archiwalnych szkolnych kronik, zdjęć i zgromadzonych pamiątek dotyczących placówki, budynku, klas, uczniów i kadry uczącej. Bardzo dziękujemy wszystkim za udostępnienie materiałów z rodzinnych zbiorów. Szczególne podziękowania składamy p. Andrzejowi Konickiemu za dwie pamiątkowe tablice z własnymi zdjęciami. W czasie wystawy można było wpisać się do księgi pamiątkowej, nabyć pamiątkowe foldery i pocztówki okolicznościowe oraz tarcze szkolne i pierniki jubileuszowe. Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom i sympatykom.

Wieczorem na zakończenie obchodów odbyła się dyskoteka absolwenta prowadzona przez dj Mirosława Walusiaka. Uświetnił ją koncert zespołu Bad Romance, w którym gra nasz absolwent Przemysław Nowak. Wszystkim im bardzo dziękujemy za wspaniałą zabawę i przygotowane atrakcje.

 
Człowieka mierzy się miarą serca
Człowiek jest tyle wart, ile potrafi kochać, wierzyć i dać.
Jan Paweł II

Na koniec pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie
za wrażliwe i wielkie serce, życzliwą współpracę i zrozumienie,wspieranie naszych inicjatyw
tym, którzy okazali nam pomoc przy organizacji Jubileuszu Stulecia Szkoły.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Porąbce