Rada Rodziców wybrała ofertę Ubezpieczeniową EDU Plus InterRisk obejmującą Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Szkolnej.  Ubezpieczenie obejmuje NNW – 365 dni przez 24h/dobę zarówno w roku szkolnym jak i podczas wakacji, powstałych podczas rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportów również podczas treningów, zawodów, zgrupowań w ramach klubów sportowych oraz na zajęciach WF również w klasach sportowych.

Składka: 50 zł,  płatna u wychowawcy klasy do 30.09.2022r.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, wtedy w razie wypadku rodzic traci prawo do ubiegania się o odszkodowanie.