Rada Rodziców wybrała ofertę Ubezpieczeniową EDU Plus InterRisk obejmującą Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Szkolnej.  Ubezpieczenie obejmuje NNW – 365 dni przez 24h/dobę zarówno w roku szkolnym jak i podczas wakacji, powstałych podczas rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportów również podczas treningów, zawodów, zgrupowań w ramach klubów sportowych oraz na zajęciach WF również w klasach sportowych.

Składka: 53 zł,  płatna u wychowawcy klasy do 29.09.2023r.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, wtedy w razie wypadku rodzic traci prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Szybki, prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody – zgłoszenie  on-line przez internet : www.interrisk.pl , telefonicznie: 22/212 20 12, e-mailem: szkody@interisk.pl