Samorząd szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: KATARZYNA GAŁUSZKA

 

z-ca: JULIA ŻELICHOWSKA

 

sekretarze: ZOFIA BIŁEK, ALEKSANDRA ILCZAK

 

Poczet sztandarowy:

Werbliści:

OPIEKUNOWIE SU: p.Klaudia Koczur i p.Iwona Niedziela