Przewodnicząca: Agata Błasiak

z-ca: Oliwia Zając

sekretarze: Miłosz Górka, Aleksandra Ilczak

Poczet sztandarowy: – Stefan Wawrzyczek, Anna Mrowiec, Maria Gabryś, Paweł Kaspera, Kinga Chrzanowska, Julia Fabia, Antoni Lach, Nadia Dyl, Karolina Gałuszka

Werbliści: Oliwier Pękala, Tymoteusz Mynarski, Jakub Martyniak

OPIEKUNOWIE SU: p. Mirella Jura i p.Klaudia Koczur