Jeżeli masz problem, z którym sobie nie radzisz zgłoś się do szkolnego rzecznika praw dziecka – pedagog Renata Stachura. Jeżeli się wstydzisz wykorzystaj szkolną skrzynkę zaufania skrzynkazaufania@op.pl.

Jeśli i to Twoim zdaniem nie pomoże wykorzystaj podany telefon zaufania.

Telefon Zaufania: 116 111

Zasady Telefonu 116 111: Anonimowo Bezpłatnie Chętnie i Cierpliwie Dyskretnie

 

Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.

Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-22.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:

 – przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;

 – nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;

 – masz problemy w relacjach z rówieśnikami;

 – masz trudności w nauce;

 – ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.

 Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwonimy.

Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

 Jeśli potrzebujesz wsparcia lub rady w innych sprawach, niż prawa dziecka możesz zwrócić się o pomoc do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Infolinia : 800 676 676, Telefon ( 22) 55 17 700
e-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego)
ul. Jagiellońska 25,     40 – 032 Katowice
sekretariat (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

 Telefon zaufania dla dorosłych: 800 100 100

Prawa Dziecka

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć.

Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje sily motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego – na miarę człowieka – rozwoju.

Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas gdy dobrze służy człowiekowi a więc dobrze służy jego aktualizacji.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi „strażnikami” praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze odnoszące się do dziecka stanowione akty prawne .

źródło:http://www.brpd.gov.pl