Dodano: 30 grudnia 2018
pracownia

pracownia

Bardzo się cieszymy, że w tym roku udało się pozyskać z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – biologia, geografia, chemia, fizyka. Pieniądze na wyposażenie pracowni pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. Za kwotę 46 413,00 zł zakupione zostały 3 tablice multimedialne z projektorami krótkoogniskowymi, głośniki, 4 laptopy i wiele innych pomocy dydaktycznych, które zapewnią odpowiedne warunki nowoczesnego kształcenia naszych uczniów.