REJONIZACJA: Poradnia wyznaczona do obsługi placówek gminy Porąbka

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach filia w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 44

Telefon: +48 33 811 82 47

 

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

– wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
– podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
– terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
– pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
– pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
– pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości  i mocnych stron uczniów,
– prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
– wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
– wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
– profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
– udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
– opiniowaniem i orzecznictwem.

Usługi są bezpłatne.

Korzystanie z nich jest dobrowolne.

Wizyty nie wymagają skierowań.

Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w sprawach na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Celem przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego należy wcześniej ustalić termin i godzinę badania. Diagnoza trwa od 2 do 4 godzin.

 

Inne okoliczne poradnie:

 
KĘTY
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 27A, 32-650 Kęty

Telefon: +48 33 845 23 04

http://www.pordniakety.pl

 

BIELSKO-BIAŁA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bielsku-Białej ul. Inwalidów 4 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: (033) 812-50-78, 811-12-53
e-mail: ppp1.bb@op.pl
www.ppp1-bb.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Ośrodek Terapii i Psychoedukacji w Bielsku-Białej ul. Górska 94 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: / fax: (33) 814 07 06
Telefon: .: (33)829 34 58
e-mail: poradnia2@ids.bielsko.pl
www.ppp2.mzo.bielsko.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Poradnia Specjalistyczna Dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem

ul. Słowackiego 45
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 812 57 69

 

Internetowa Poradnia Psychologiczna Bebia

PRYWATNA PoradniaItem Ul. Henryka Sienkiewicza 27, Żywiec
Telefon: +48 33 861 38 44

Telefon: Kom. 0 605 30 45 30

www.item-psychologia.pl