sercezieloneProfilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych,
  • przygotowywanie uczniów do badań bilansowych( są to pomiary wagi i wzrostu, badanie ostrości wzroku, słuchu, ciśnienia tętniczego, widzenia barw, badanie układu ruchu w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobą i niepełnosprawnością,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi( np. dzieci z wada wzroku mają dodatkowo badany wzrok, dzieci z nadwagą lub niedowagą są dodatkowo warzone i mierzone),
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  • prowadzenie u uczniów klas I-VI profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów( 6 razy w roku szkolnym).

Testy przesiewowe do badania bilansowego realizuje się w klasach I, III, V, VII. Termin realizacji testów przesiewowych przez pielęgniarkę szkolną będzie wcześniej podany do wiadomości uczniów i rodziców. Każde dziecko jest badane w gabinecie oddzielnie z zachowaniem godności, intymności i za zgodą rodziców.

Pielęgniarka szkolna

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami LINK TUTAJ