Dodano: 20 czerwca 2023

 

Po raz pierwszy w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjno –Społeczny ,,Każdy inny – wszyscy równi”. Celem projektu było rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, a także przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: przygotowanie gazetek przybliżających funkcjonowanie osób ze SPE, przeprowadzenie zajęć tematycznych z uczniami na temat różnego rodzaju niepełnosprawności, zorganizowanie ,, Dnia kolorowej skarpetki” oraz włączenie się w akcję ,,Zaświeć na niebiesko”, zorganizowanie akcji charytatywnych, które miały na celu pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej sławnym osobom z niepełnosprawnościami. Wszystkie te działania miały na celu uwrażliwienie dzieci oraz dorosłych na potrzeby innych ludzi, którzy żyją wśród nas. Ten projekt pokazał, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu postawionych celów i spełnianiu marzeń. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie włączyli się w zaproponowane zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyli.  

Anna Kajor