• Dodano: 6 października 2013

   

  Wyniki sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 2015/16

   

  Część I


  J. polski


  Matematyka

  Część II
  J. angielski

  Szkoła Podstawowa
  im. M.Kopernika w Porąbce

  67,13

  74,47

  59,47

  68,53

  Powiat bielski

  61,16

  69,42

  52,39

  71,60

  Województwo śląskie

  61,09

  69,47

  52,22

  71,49

  Kraj

  63,00

  71,00

  54,00

  71,00

         Do sprawdzianu przystąpiło 38 szóstoklasistów.

   

  Sprawdzian 2015r.

   

  Część I

  Część II

     

  J. polski

  Matematyka

  J. angielski

  Szkoła Podstawowa
  im. M.Kopernika w Porąbce

  74,89

  77,11

  72,63

  81,21

  Powiat bielski

  66,49

  72,38

  60,26

  70,70

  Województwo śląskie

  65,81

  72,42

  58,85

  78,28

   

  Sprawdzian 2014r.
  Szkolny wynik
  sprawdzianu po klasie VI: 26,34  (Klasa VIA: 26,04, Klasa VIB: 26,64)

   Średni wynik powiatu bielskiego 25,66:, województwa śląskiego  25,44, średnia krajowa .

  Porównanie wyników w poszczególnych standardach:

  Standard

  I

  CZYTANIE

  II

  PISANIE

  II

  ROZUMOWANIE

  IV

  KORZYSTANIE Z INFORMACJI

  V

  WYKORZYSTANIE WIEDZY
  W PRAKTYCE

  Wynik
  w r.szk. 2012/13

  76,20%

  79,20%

  57,7%

  62,20%

  43,80%

  Wynik
  w r.szk. 2013/14

  80,20%

  57,50%

  56,25%

  68,75%

  66,5%

   


   images


  Przedziały staninowe średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014

  Stanin

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  1

  najniższy

  7,9 – 17,0

  7,6 – 18,5

  8,8 – 19,7

  5,3 – 17,1

  4,8 – 17,8

  7-19,6

  2

  bardzo
  niski

  17,1 – 18,7

  18,6 – 20,3

  19,8 – 21,4

  17,2 – 18,8

  17,9 – 19,5

  19,7-21,4

  3

  niski

  18,8 – 20,0

  20,4 – 21,8

  21,5 – 22,8

  18,9 – 20,1

  19,6 – 21,1

  21,5-23

  4

  poniżej średni

  20,1 – 21,3

  21,9 – 23,2

  22,9 – 24,2

  20,2 – 21,4

  21,2 – 22,6

  23,1-24,5

  5

  średni

  21,4 – 22,7

  23,3 – 24,8

  24,3 – 25,6

  21,5 – 22,8

  22,7 – 24,3

  24,6-26

  6

  powyżej średni

  22,8 – 24,1

  24,9 – 26,2

  25,7 – 26,9

  22,9 – 24,2

  24,4 – 25,9

  26,1-27,5

  7

  wysoki

  24,2 – 25,6

  26,3 – 27,8

  27,0 – 28,4

  24,3 – 25,9

  26,0 – 27,7

  27,6-29,2

  8

  bardzo
  wysoki

  25,7 – 27,7

  27,9 – 9,9

  28,5 – 30,2

  26,0 – 28,0

  27,8 – 30,1

  29,3-31,3

  9

  najwyższy

  27,8 – 35,7

  30,0 – 37,7

  30,3 – 37,0

  28,1 – 36,2

  30,2 – 37,2

  31,4-37,7

  Średnie zdobytych punktów w latach 2002 – 2014

  rok

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Kraj

  29,42

  28,60

  25,55

  28,97

  25,30

  26,60

  25,80

  22,64

  24,56

  25,27

  22,75

  24,03

  25,82

  Szkoła

  29,67

  28,96

  24,39

  29,59

  24,84

  28,64

  28,67

  24,03

  25,41

  26,96

  25,00

  26,15

  26,34

 • Dodano: 11 września 2013

  Zapraszamy do oglądania naszych zdjęć:)

  kopernik kuba

 • Dodano: 17 lipca 2013

  1. Czym są pliki “cookies”?

  Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

  2. Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy?

  a) Pliki “cookie” służące do analiz witryny,
  b) Pliki “cookie” pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

 • Dodano: 16 lipca 2013

  Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Porąbce. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. Szkoła może prowadzić oddział przedszkolny w związku z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 i 6-letnich.

  Uczniowie spełniają obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę zgodnie z ramowym planem nauczania lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane dla uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim.

  Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

  Większość uczniów szkoły pochodzi z centrum Porąbki, pozostali są dowożeni autobusem szkolnym z przysiółków: Wielka Puszcza, Kozubnik, Bukowiec

  Szkoła ma wysoki poziom nauczania, a jej absolwenci bez trudu kontynuują naukę w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. W sprawdzianie po szkole podstawowej, organizowanym przez OKE w Jaworznie, nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w gminie, porównywalne ze średnią krajową. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i biorą udział w kształceniu ustawicznym. W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

   Nasza baza to:

          Pomieszczenia do nauki wyposażone w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne.

          Sala gimnastyczna.

          Mała salka gimnastyczna.

          Biblioteka – centrum multimedialne.

          Pracownia internetowa.

          Gabinet pedagoga i psychologa.

          Sklepik spółdzielczości uczniowskiej.

          Gabinet pielęgniarski.

          Świetlica.

          Stołówka.

          Szatnia.

          Pokój nauczycielski.

          Kancelaria szkolna.

          Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

          Kompleks boisk rekreacyjno-sportowych ”Orlik”.