Dodano: 25 października 2020

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera i ministra edukacji 26 października na nauczanie zdalne w całej Polsce przechodzą uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Klasy 1-3 uczą się w dotychczasowym trybie stacjonarnym. Dla dzieci zapisanych, czynna będzie świetlica oraz przygotowywane będą obiady.

Klasy 4-8 uczą się wg planu. Obowiązkiem uczniów jest łączenie się z klasą online przez Teamsy na zaplanowanych lekcjach oraz wykonywanie i odsyłanie przekazywanych przez nauczycieli materiałów. Przesyłane prace będą oceniane. Jeśli uczeń nie połączy się i nie zostanie to usprawiedliwione przez rodzica, będzie miał zaznaczoną nieobecność na lekcji. Jeśli uczeń nie będzie uczestniczył w lekcjach online systematycznie i nie będzie odsyłał wymaganych prac, zostanie objęty nauczaniem na terenie szkoły. Istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły tabletów osobom, które mają problemy sprzętowe.

Nauka zdalna_Procedury bezpieczeństwa

Nauka zdalna_Procedury bezpieczeństwa RODO

 

 Teams i Office 365 – poradnik od Pana Belfra dla ucznia i rodzica

  Narzędzie do pracy zdalnej i lekcji rozszerzonej.

 

…i jeszcze  Teacher Online

 instrukcja dla ucznia i rodzica Teams pdf