• Dodano: 22 listopada 2013

  Pomagamy Afryce!

  Kolejny raz w tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję objętą patronatem o.o. Franciszkanów. Misyjny Projekt Edukacyjny Fundacji „Nadzieja” zakłada pomoc w dostępie do nauki dzieciom z terenów Afryki. Miesięczna edukacja jednego dziecka wynosi 20 złotych.

  W tym roku udało nam się zebrać 186,62 złote. W tym momencie przekazem pocztowym została przesłana kwota 120 złotych, które pokryją koszt półrocznej edukacji jednego dziecka. Pozostała część pieniędzy zostanie dozbierana i wysłana w kolejnym semestrze.

  Wszystkich zainteresowanych akcją odsyłam na stronę

  www.misjefranciszkanskie.pl/indeks.php, gdzie znajdują się szczegółowe informacje.

 • Dodano: 22 listopada 2013

  W dniach od 21.10 – 25.10. 2013 roku odbywał się w naszej szkole tydzień profilaktyki. Jego celem było utrwalanie wśród naszych uczniów prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, prawidłowego odżywiania i organizacji czasu wolnego. W tym tygodniu szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy kwestiom bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz wskazywaliśmy zagrożenia płynące z Internetu.

  W ciągu pięciu dni uczniowie przygotowywali klasowe gazetki związane z profilaktyką, plakaty dotyczące szkodliwości alkoholu, narkotyków i nikotyny, powstała, przygotowana przez uczniów klas młodszych, galeria znaków informujących o tym co należy, a czego nie wolno robić na terenie szkoły. W ciągu trwania tygodnia profilaktyki nauczyciele przeprowadzili pogadanki dotyczące ważkich problemów związanych z uzależnieniami, uczniowie mieli możliwość oglądnięcia filmów profilaktycznych, a także sprawdzić swoje wiadomości w dwuetapowym konkursie wiedzowym.

  Wśród najlepszych

  I miejsce zajęła Sandra Kolczak z kl. VI a,

  II miejsce Eliza Walusia z kl. VI b, 

  III miejsce Radosław Kubiś z kl. VI b i Ryszard Mleczko z kl. IV a.

  Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom i SU za zaangażowanie się w tę akcję.  

                    Pedagog i psycholog szkolny:  Anna Zasada Główka, Natalia Wierońska Saternus

 • Dodano: 17 listopada 2013

  … i wygrywa z Wyszkowem 3:2

   

   

   

 • Dodano: 5 listopada 2013

  Nasi uczniowie osiagają wysoki wynik sprawdzianu. Zdobywają nagrody w konkursach wiedzowych i artystycznych. Znajdują sie na wysokich miejscach w rywalizacji sportowej.

 • Dodano: 4 listopada 2013

  Wtorek 5 listopada
  Wszystkie klasy przygotowały i wspólnie zjadły zdrowe śniadanie w ramach akcji: Śniadanie daje moc

   

   

   

 • Dodano: 29 października 2013

  Oceń i doceń mój wkład
  Pamiętaj jednak, że i ciebie ktoś oceni.
  Nie zdobień i złoceń blask,
  tylko jak zostawić znak po sobie na Ziemi

                          Nieśmiertelność Abradab.

  Pragniemy podziękować Towarzystwu Przyjaciół Porąbki oraz Kapitule za wyróżnienie i przyznanie Szkole Porąbczanina Roku 2013. Od stu lat Szkoła stara się godnie reprezentować lokalną społeczność. Uczestniczymy i wspieramy dzieci i młodzież w trudzie nabywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczeń, prowadzimy cierpliwie cenne lekcje wychowania. Brązowa statuetka, przedstawiająca roztańczonego górala, będzie nam przypominać, że trzeba być w ciągłym ruchu, działać z zaangażowaniem dla wspólnego dobra, aby zostawić znak po sobie, ocalić od zapomnienia stuletnią historię i tradycje Szkoły. To nasze zadanie na przyszłość w naszym postępowaniu z uczniami, byśmy wszyscy mogli stawać się lepszymi ludźmi.

 • Dodano: 15 października 2013
 • Dodano: 6 października 2013
  • Sztafetowe biegi przełajowe
   etap gminny:
   I miejsce chłopcy i dziewczęta
   etap powiatowy:
   VI miejsce dziewczęta i chłopcy
  • Tenis stołowy: 
   na szczeblu gminnym:
   dziewczęta IV miejsce,
   chłopcy II miejsce
   na szczeblu powiatowym:
   chłopcy drużynowo – VII miejsce,
   a indywidualnie Krystian Wykręt – IX miejsce
  • Tenis stołowy, rozgrywki o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka:
   I miejsce – Krystian Wykręt,
   IV miejsce – Przemysław Wróbel
  • Piłka siatkowa:
   półfinał powiatowy
   dziewczęta II miejsce
   chłopcy I miejsce
   szczebel powiatowy – chłopcy III miejsce
  • Halowy Turniej Piłki Nożnej Allianz Gol 2005
   IV miejsce uczniowie klas IV
  • Mini piłka nożna
   Drużyna w składzie – Radosław Karcz, Szymon Karcz, Maksymilian Cepiga, Dawid Mreńca, Mateusz Lubański, Daniel Fabia, Sebastian Fabia, Krzysztof Mędrala, Konrad Jurczak zdobyli I miejsce w etapie powiatowym. Reprezentowali powiat bielski w etapie rejonowym i zajęli II miejsce (zostali pokonani jedynie przez drużynę ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bielsku-Białej
  • Mini piłka koszykowa chłopców
   I miejsce w gminie
   II miejsce w półfinale powiatowym
  • Mini piłka koszykowa dziewcząt:
   III miejsce w gminie
  • Rozgrywki w mini piłkę siatkową o Puchar Wójta Gminy Porąbka:
   II miejsce
  • Rozgrywki w mini piłkę koszykową o Puchar Wójta Gminy Porąbka:
   I miejsce
  • Mini piłka siatkowa – rozgrywki w Gilowicach:
   chłopcy i dziewczęta I miejsce
  • Mini piłka siatkowa – turniej „trójek” o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kętach:
   I  miejsce (Radosław Karcz, Krystian Wykręt, Szymon Karcz)
   II miejsce (Paweł Trembecki, Dawid Mreńca, Szymon Walusiak)
  • Gminny czwórbój lekkoatletyczny:
   I miejsce dziewczęta
   II miejsce chłopcy
  • Międzynarodowy Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Kęt:
   I miejsce Katarzyna Kliś, Łukasz Zakrzewski, Maksymilian Cepiga
   III miejsce Konrad Jurczak.
   Zespołowo szkoła zajęła II miejsce
 • Dodano: 6 października 2013
 • Dodano: 6 października 2013

   W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY BYŁ PROJEKT

  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

  Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

  Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez Gminę Porąbka.

  Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Uczestnikami Projektu byli uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

  Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Walusiak.

  Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Małgorzata Capiak  – zajęcia dla dzieci z trudnościami
   w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • mgr Bogusława Stańczak – zajęcia dla dzieci z trudnościami
   w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • mgr Mirosława Wawak – zajęcia dla dzieci z trudnościami
   w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji

  • mgr Ewa Iskierka – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
   w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

  • mgr Krystyna Sordyl – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
   w tym dzieci szczególnie uzdolnionych
  • mgr Iwona Niedziela – zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

  W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III”  baza dydaktyczna szkoły została doposażona w nowoczesne pomoce, w tym tablicę interaktywną, odtwarzacze CD.

  Na zakończenie projektu, uczestnicy zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, uczyli się i bawili w Centrum Naukotechniki w Świnnej oraz w pojeździe kosmicznym Stowarzyszenia Polaris -OPP w Sopotni Wielkiej.