Dodano: 2 kwietnia 2022

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat spektrum zaburzeń autystycznych oraz wzmocnienie akceptacji dla osób w spektrum i zwrócenie uwagi na historie, z jakimi mierzą się każdego dnia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób z autyzmem. Są jeszcze ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że autyzm dotyczy nawet 3 mln osób w Polsce. „Polska na Niebiesko” – to coroczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim, a 2 kwietnia ma miejsce finał wydarzenia – akcja „Zaświeć się na niebiesko” polegająca na niebieskiej iluminacji budynków i obiektów architektonicznych na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami.

Szkolne Koło Wolontariatu zachęca całą społeczność szkolną do symbolicznego zjednoczenia się z osobami autystycznymi i ich rodzinami – podejmując WYZWANIE! 4 kwietnia, czyli w najbliższy PONIEDZIAŁEK UBIERZ SIĘ NA NIEBIESKO lub miej na sobie niebieski akcent kolorystyczny!

Sam autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju mózgu. Dzień Świadomości Autyzmu ma przyczyniać się do poszerzenia wiedzy społecznej na temat tej przypadłości. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorszy ani lepszy odbiór świata. Po prostu inny. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Więcej na temat autyzmu w poniższej prezentacji (autor K. Burg „Niebieski=autyzm”).

Szkolne Koło Wolontariatu