Dodano: 21 czerwca 2024

21 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Uroczystości rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele. Następnie pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Dzień ten był również okazją do podsumowań, złożenia gratulacji, życzeń, a także nagrodzenia tych, którzy swoją rzetelną postawą, sumiennością i całoroczną pracą na takie wyróżnienia zasłużyli. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Walusiak – wraz z przedstawicielką Rady Rodziców – Panią Moniką Badowską – wręczyły nagrody wyróżnionym uczniom za najwyższą średnią ocen, wzorowe/bardzo dobre zachowanie i 100%  frekwencję.
Tradycyjną już Nagrodą Złotego Kopernika, wyróżnione zostały w tym roku Justyna Kulig i Zuzanna Weźranowska.
Nagrodę odebrała dziś także finalistka Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach – Weronika Zając (opiekun p. Agnieszka Krzywdzińska).

W czasie uroczystości pożegnaliśmy odchodzące z naszego grona p. Danutę Szczypkę i p. Grażynę Konior oraz przechodzącą na emeryturę p. Jolantę Grabowską.

Na koniec zabrzmiał ostatni dzwonek – WAKACJE! – lekcje skończone;)

Koniec Roku Szkolnego 2023-2024