Dodano: 28 czerwca 2018

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka.
Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada…”
/Św. Augustyn/

Drodzy Uczniowie dziś odebraliście świadectwa, które są podsumowaniem Waszej tegorocznej pracy. Zapewne były w tym roku chwile radości i smutku, zwycięstwa i porażki. Dziękujemy Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności, poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratulujemy wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, licznych występów artystycznych, sukcesów plastycznych. Jesteśmy dumni z Waszego zaangażowania w pracę na rzecz szkoły oraz innych instytucji i organizacji, zaangażowania we wzajemną pomoc koleżeńską, bo przecież najważniejsze jest, by być dobrym człowiekiem.
Dziękujemy Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.
Dziękujemy pozostałym Pracownikom szkoły za wspieranie pracy na rzecz edukacji i wychowania.
Dziękujemy również w szczególny sposób Waszym Rodzicom, bo to Oni każdego dnia stanowili dla Was pierwsze wsparcie na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy.

Dziękujmy Rodzicom, Radzie Rodziców, a szczególnie przewodniczacej Rady p. Agnieszce Sopiak, za wspieranie w różnorodny sposób pracy naszej szkoły.

Dyrekcja Szkoły

W czwartek dyplomy i nagrody odebrali laureaci konkursów wiedzowych, artystycznych  i  rozgrywek sportowych, uczniowie ze 100% frekwencją oraz uczniowie zaangażowani w pracę na rzecz Szkoły. Gratulujemy im serdecznie!


Składamy gratulacje uczniom, którzy otrzymali w piatek nagrody  za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Miło nam poinformować, że najwyższe wyniki w br. szkolnym uzyskały: Zuzanna Kołek, Julia Gibas i Jagoda Czopek.