Dodano: 5 listopada 2023

Nasza szkoła dołączyła do II edycji projektu „ZaJaki” pod nazwą „Reaguj na Hejt”! Celem obecnej edycji jest m.in. zwrócenie uwagi na skalę problemu przemocy rówieśniczej/bullyingu oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tej tematyki.

O co chodzi z tymi „ZaJakami”?

W głowie każdego z nas pojawiały się wątpliwości: A może jestem niewystarczający? Za jaki jestem, że nie pasuję do grupy? Za wesoły, za smutny, za cichy… To właśnie dlatego, cała akcja nazywa się „Za Jaki”. Tytułowe „Za Jaki” przedstawiamy jako nasze wewnętrzne potwory, z którymi musimy się zmagać na co dzień.  Podczas zajęć z pedagogami i wychowawcami uczniowie uświadamiają sobie, że każdy z nas jest „jakiś”, każdy z nas jest „inny”. Zastanawiają się co może być takim „złym potworem” – czyli czego i dlaczego się wstydzimy, obawiamy oraz szukają odpowiedzi co można zrobić, aby pomóc innym zaakceptować te „potwory”, jak możemy wspierać innych i siebie.  Projekt „Zajaki” uczy dzieci i młodzież, tego, aby nie oceniać surowo siebie, zbyt łatwo nie oceniać innych oraz nie odwracać oczu od czyjejś krzywdy. Celem projektu jest przekazanie młodym ludziom tego, że nie są sami, ze swoimi „potworami”. Zawsze istnieje jakieś rozwiązanie i wcale nie muszą wymyślać go sami. Więcej informacji na stronie https://www.zajaki.pl/index.php

Pedagodzy