Dodano: 25 czerwca 2022

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 2b i 3a brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Jego celem było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Ponadto wzmacniano poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Kształtowano postawę szacunku do innych osób oraz do samego siebie.

Podczas trwania projektu uczniowie podejmowali aktywności podzielone na cztery moduły: „W krainie muz”, „Tu jest moje miejsce”, „Kocham, lubię, szanuję” i „Kultury świata”. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali instrumenty muzyczne, ich wygląd i brzmienie. Wybrali się na plener malarski i starali się wiernie odwzorować otaczający ich krajobraz. Zapoznali się z rodzajami teatru i osobami z nim związanymi. Udali się na spektakl „Smoki” i zobaczyli, jak w rzeczywistości wygląda praca prawdziwego aktora. Uczniowie napisali krótkie opowiadania, które zilustrowali. Z surowców wtórnych stworzyli ekorzeźby, a z warzyw kukiełki. Podczas warsztatów ludowych wykonali własnoręcznie palmy wielkanocne. Wybrali się na wycieczki do miejsc związanych z kulturą regionu i zrobili tam zdjęcia, które wykorzystali do stworzenia prac plastycznych. Przed dniem 1 listopada zapalili znicze na grobie nieznanego żołnierza. Utrwalili także kodeks dobrego zachowania oraz savoir vivre przy stole. Wysłuchali bajek rozbudzających empatię i poruszających problemy dotyczące ich wieku. W szkole został zorganizowany Dzień Świadomości Wiedzy o Autyzmie oraz liczne akcje charytatywne, w których brali czynny udział. Dzieci nie zapomniały również o święcie Babci i Dziadka, z tej okazji przygotowały drobne upominki oraz piosenkę. W szkole został zorganizowany piknik rodzinny oraz obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. W czasie zajęć uczniowie przygotowali sałatkę grecką oraz zaprojektowali stroje związane z bohaterami mitologii greckiej.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej, a uczestnicy nie mogą się już doczekać kolejnej edycji.

Agnieszka Olearczyk i Anita Rodak