Dodano: 12 czerwca 2019

12 czerwca uczniowie klas III-VII wybierali Samorząd Uczniowski oraz jego opiekuna na r.szk. 2019/20. Wybory przeprowadzili przedstawiciele obecnego SU w składzie Kamil Bąk, Konrad Budny i Anna Kaczmarczyk. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania wyborów do SU, uczniowie głosowali na specjalnie przygotowanych, opieczętowanych kartach. W głosowaniu wzięło udział 155 osób, a wyniki przedstawiają się następująco.

Wśród uczniów największą liczbę głosów zdobyli:
-Kamil Bąk kl.VIIa – 47 głosów – przewodniczący
-Konrad Budny kl.VIIa – 26 głosów – z-ca przewodniczącego
-Ksenia Łukowicz kl.Va – 15 głosów – sekretarz
Wśród nauczycieli największą liczbę głosów zdobyli: p.Grażyna Janosz – 47 głosów, p.Iwona Niedziela – 26 głosów, p.Klaudia Koczur – 11 głosów.
Opiekę nad SU zgodziły się objąć p.Iwona Niedziela oraz p. Klaudia Koczur.