Dodano: 24 października 2019
afrykaskola

Samorząd Uczniowski jak co roku organizuje zbiórkę pieniędzy pragnąc wesprzeć edukację ubogich dzieci w Afryce. W tym roku opiekunowie samorządu wybrali Zambię, a dokładnie Deepi Island i Jeremiah – dwie małe wioski, których mieszkańcy to ubodzy ludzie borykający się z takimi problemami jak brak stałego dochodu, brak prądu, utrudniony dostęp do wody pitnej, duża odległość do lądu i brak środków transportu.

afrykaskola

ZACHĘCAMY DO PODZIELENIA SIĘ Z UBOGIMI. BĄDŹ OFIARNY.
Zbiórka pieniężna potrwa do końca października.

Wszystkie dzieci uczęszczające do szkół na wyspie Deepi oraz w Jeremiah pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin. W większości są to rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.  Dzieci mieszkają w bardzo skromnych warunkach. Często w jednym małym glinianym domku mieszka nawet do kilkunastu osób. Codzienna rzeczywistość tych dzieci jest bardzo trudna. Dlatego szkoły mają być dla nich nie tylko była miejscem, w którym zdobywają wiedzę ale także przyjazną, bezpieczną przestrzenią gdzie mogą się bawić, odkrywać swoje talenty i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Oprócz regularnych przedmiotów takich jak m.in. matematyka czy nauka lokalnego języka w szkole mają także zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo codziennie otrzymują ciepły posiłek. Dla niektórych z nich jest to często jedyny posiłek w ciągu dnia.

Buduj z nami przyszłość zambijskich dzieci…
Ukończenie szkoły to dla zambijskich dzieci jedyna szansa na lepsze życie od tego, które prowadzą dzisiaj ich rodzice czy dziadkowie.  Zapewnieniu dostępu do edukacji daje im realną szansę na zdobycie w przyszłości konkretnych umiejętności zawodowych. Miesięczna kwota potrzeba na wykształcenie 1 ucznia to ok. 36 zł. 360 zł to koszt edukacji 1 dziecka przez 1 rok szkolny. Każda kwota wpłacona na rzecz szkoły na wyspie Deepi bądź w Jeremiah stanowi cenną cegiełką, która posłuży do budowania ich przyszłości.

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: Z1 – Budujemy dzieciom przyszłość

Projekt „Budujemy dzieciom przyszłość” realizowany jest we współpracy z Anną Lasocką – wolontariuszką misyjną oraz ks. Pawłem Fiąckiem SDS – Salwatorianinem.