Dodano: 14 marca 2024

W piątek 8 marca Szkolne Koło Wolontariatu w Porąbce wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Monikę Kogut z Fundacji Rozwoju Edukacji i Ekologii FREE. Tematyka zajęć dotyczyła idei Wolontariatu oraz pracy wolontariusza. Młodzież została podzielona na 4 zespoły, w których metodą „burzy mózgów” pracowała nad poszczególnymi zagadnieniami: „Co to jest wolontariat?”, „Kodeks etyczny – zasady postępowania wolontariuszy.”, „Karta praw wolontariusza.”, „Dlaczego warto pracować zespołowo?”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do tematu. Pod koniec pracy każda grupa musiała spośród wszystkich zapisanych pomysłów wybrać tylko pięć, które ich zdaniem były najistotniejsze. Okazało się to nie lada wyzwaniem. W marcu przed naszymi wolontariuszami jeszcze jeden warsztat z Panią Moniką, podczas którego młodzież opracuje swoją własną akcję, a następnie ich zadaniem będzie realizacja jej w szkole. Natomiast w kwietniu czaka na nas specjalny rzemieślniczy warsztat z recyklingu, który poprowadzi Pan Marcin Kogut.

Serdecznie dziękujemy  Pani Monice za wspaniały piątkowy warsztat  i zapraszamy do obejrzenia prac naszych wolontariuszy. 
opiekunowie SKW