Dodano: 15 kwietnia 2021
logo

logo

Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach i miejscach. Obiektami mogą być zwierzęta w środowisku naturalnym, a także zwierzęta hodowlane i domowe. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną.

Konkurs odbywa się drogą internetową, uczestnicy przesyłają prace konkursowe do 24 kwietnia 2021 r. na adres zwierzakislodziaki2021@gmail.com zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– praca plastyczna – uczestnik przesyła zdjęcie swojej pracy wykonanej w formacie A4 lub A3 dowolną techniką płaską (parametry zdjęcia: format JPG, rozdzielczość do 300dpi)
– praca fotograficzna – uczestnik przesyła fotografię (parametry: format JPG, wielkość pliku do 1,5 MB, rozdzielczość do 300dpi) technika wykonania pracy jest dowolna.
Jako tytuł wiadomości należy wpisać nazwę konkursu ZWIERZAKI – SŁODZIAKI.
Do wiadomości email należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) wypełnionego oraz odręcznie podpisanego załącznika nr 1 i 2 do regulaminu (karta zgłoszenia i zgoda na udział w konkursie).

Regulamin

Załączniki