Dodano: 14 maja 2020

Już po raz kolejny nasza szkoła bierze aktywny udział w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą Wielka Liga Czytelników. Ma on na celu rozwijanie kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku czytania i zainteresowanie literaturą. Ważnym elementem jest również promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. W tym roku w konkursie wzięło udział aż 63 dzieci ( w tym 34 uczniów z kl. 1-4 i 29 uczniów z kl. 5-8). Zadaniem uczestników było czytanie wskazanych książek i rozwiązywanie do nich testów. Za każdą przeczytaną książkę i poprawnie do niej rozwiązany test uczeń otrzymywał sprawność czytelniczą.
W sumie zdobyto 412 takich sprawności; 261 w klasach młodszych i 151 w klasach starszych. Zamknięcie szkoły nie przeszkodziło w czytaniu. Dzieci kontynuowały je z zaangażowaniem, o czym mogą świadczyć zdobyte w tym okresie 37 sprawności. W tym czasie do konkursu dołączył uczeń kl.2, który przeczytał 10 książek, czyli taką ilość, która gwarantowała udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym.
Owe mistrzostwa szkoły zostały przeprowadzone online 11 maja bieżącego roku. Miały one na celu wyłonienie uczestników etapu powiatowego. Dzieci były tak świetnie przygotowane, że w kategorii klas 1-4 musiała zostać przeprowadzona dogrywka. O zwycięstwie zadecydował czas, ponieważ wszystkie odpowiedzi obu uczniów były prawidłowe.

Oto mistrzowie szkoły, którzy 28 maja wezmą udział w etapie powiatowym:
kategoria kl. 1-4: Hubert Babiński kl.2a, Oliwier Pękala kl.3, Michał Ryłko kl.4
kategoria kl. 5-8: Kinga Chrzanowska kl.5b, Julia Forysiak kl.6a, Anna Górka kl.7
Jesteśmy z nich bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów czytelniczych

koordynator – Mirella Jura