Dodano: 28 czerwca 2018

W dniu 19.06.2018r. odbył się w naszej szkole „Wieczór Jasia i Małgosi”. Było to spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli, podsumowujące Program „Domowi Detektywi”, który był prowadzony na lekcjach w szkole oraz z rodzicami w domach dzieci przez ostatnie pół roku. Program był realizowany z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce.

                Na początku spotkania zostały przypomniane cele programu takie jak: opóźnienie momentu sięgania młodych ludzi przez alkohol, zmniejszenie jego spożycia wśród nastolatków, którzy już zaczęli pić, ograniczenie skali problemów związanych z korzystaniem z alkoholu przez młodzież oraz wzmocnienie relacji między dziećmi a ich rodzicami. W ciągu półrocznej pracy uczniowie poruszali takie tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie opinii dotyczących alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej oraz sposoby radzenia sobie z nią, powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol, a także konsekwencje jego spożycia przez dzieci i młodzież. Ostatnim etapem pracy naszych uczniów było przygotowanie prezentacji na wybrany przez siebie temat i przedstawienie ich rodzicom podczas „Wieczoru Jasia i Małgosi”, będącego zwieńczeniem programu. Dzieci miały do wyboru takie zagadnienia jak: wpływ spożywania alkoholu na prowadzenie samochodu i innych pojazdów, wypadki drogowe a ich związek z piciem alkoholu, formy spędzania wolnego czasu bez używania alkoholu, alternatywne sposoby łagodzenia stresu bez upijania się, kształtowanie opinii na temat alkoholu przez telewizję, czasopisma oraz internet, rodzaje alkoholu a ich szkodliwość, jak również ogólny wpływ alkoholu na zdrowie człowieka.

Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi i wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie dokonano prezentacji prac oraz przeprowadzono szereg zabaw integrujących uczestników. Rodzice brali m.in. udział w podchodach na terenie szkoły, odgadywaniu na podstawie pytań typu „tak-nie” kim są, czy poszukiwaniu między sobą cech wspólnych np. „Kto ma psa?”. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany prze organizatorów i rodziców oraz napoje od firmy Maspex. Nie zabrakło także czasu na wspólne rozmowy i wzajemną wymianę poglądów.