Z działalności UKS Millenium w Porąbce w roku 2017

Uczniowski Klub Sportowy „Millenium”, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, skupia 156 członków. Zarząd Klubu w składzie: prezes Klubu p. Barbara Krasoń, wiceprezes p. Mirosław Walusiak, księgowa p. Jadwiga Krysta, członkowie p. Agnieszka Sopiak i p.Mirella Jura dokłada wszelkich starań, aby udało się pozyskać fundusze na jego działalność. W roku 2017 uzyskaliśmy następujące dotacje:

– Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program KLUB – 15.000 zł.

– Powiat bielski – Projekt „ Siatkówka – zdrowie i zabawa” – 2.500 zł.

– Gmina Porąbka – Projekt „ W zdrowym ciele zdrowy duch” – 8.000 zł.

– Gmina Porąbka – Projekt „Bezpiecznie w wodzie i wokół niej” – 4.000 zł.

– Gmina Porąbka – Projekt „ Na wędrówkę przyszedł czas” – 3.000 zł.

W ramach UKS Millenium działają następujące sekcje:

  • Piłka siatkowa – p. Iwona Niedziela klasy młodsze, p. Mirosław Walusiak klasy starsze
  • Tenis stołowy – p. Wojciech Gąsiorek
  • Turystyka – p. Ewa Iskierka
  • Nauka pływania – p. Joanna Zątek i p. Mirella Jura

Każda sekcja cieszy się, zarówno wśród dzieci jak i rodziców, dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie uczestniczą w kolejnych zajęciach i z zapałem rozwijają swoją sprawność fizyczną, czerpiąc przy tym wiele radości oraz satysfakcji.

W działalność Klubu aktywnie włącza się p. dyrektor Małgorzata Walusiak, oraz kadra szkoły p.Bogusława Stańczak, p.Anna Zasada – Główka, p.Anna Stanek, p.Renata Bubała, p.Małgorzata Capiak, p.Halina Sikora, p.Krystyna Sordyl p.Bożena Gibas i p.Katarzyna Witkowska.

Zajęcia sportowe prowadzone przez p. Iwonę Niedzielę, w klasach I-III (grupa młodsza) przygotowujące do gry w mini piłkę siatkową cieszyły się dużą popularnością, szczególnie wśród klas trzecich. Ukierunkowane były na rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, kształtowanie pojedynczych, kluczowych w piłce siatkowej umiejętności i elementów gry, współdziałanie w grupie i działanie zgodne z zasadą fair play. Stwarzały szereg okazji do odnoszenia sukcesów lub porażek, co służyło rozwojowi emocjonalnemu dzieci i kształtowało właściwe reagowanie w określonej sytuacji. Uczniowie uczyli się odpowiedzialności zbiorowej i szacunku wobec drugiej osoby mniej sprawnie fizycznie. Uczniowie mogli efektywnie spędzić wolny czas, gdzie nauka szła w parze z zabawą.

Dużymi sukcesami może się pochwalić sekcja piłki siatkowej, trenowana przez P. Mirosława Walusiaka. Zajęcia skierowane były do uczniów od klasy III do VII, zainteresowanych trenowaniem piłki siatkowej. Odbywały się one systematycznie 4 razy w tygodniu jednocześnie dla chłopców i dziewcząt. Jej członkowie godnie reprezentowali Klub i Szkołę wielu wydarzeniach sportowych. W okresie od stycznia do czerwca w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej „Kinder+ Sport wzięły udział: 3 drużyny „2” chłopców, 2 drużyny   „3” dziewcząt, 1 drużyna „3” chłopców i 1 drużyna „4” dziewcząt. Drużyna „2” chłopców w składzie: Sopiak Mateusz, Krysta Dawid i Dendys Jakub oraz „3” chłopców w składzie: Bąk Kamil, Budny Konrad, Spiesz Maksymilian, Mleczko Michał i Wysocki Szymon dotarła do finałów wojewódzkich rozgrywek.

W turnieju organizowanym przez Siatkarski Ośrodek Szkolny w Kętach udział wzięły drużyny „2” i „3” dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach tych nasi zawodnicy zajęli pierwsze miejsce. W powiatowej lidze siatkówki dziewcząt wystartowały 3 trójki dziewcząt, w tych rozgrywkach dziewczęta zajęły 1 miejsce. Klub wystawił też swoją drużynę dziewcząt w rozgrywkach Oświęcimskiej Ligi Siatkówki (rozgrywki na poziomie młodziczek).

Od połowy sierpnia sekcja siatkówki rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Drużyny brały udział w: Powiatowej lidze siatkarskich „3” dziewcząt ( 4 drużyny), Akademii Siatkówki przy SOS Kęty, Oświęcimskiej Lidze Siatkówki Kobiet (rozgrywki na poziomie młodziczek). Pięć drużyn zgłoszonych zostało w różnych kategoriach wiekowych do rozgrywek KINDER+SPORT, które to rozpoczęły się 20 października. Po rozegraniu pierwszego etapu (turniej i rewanż) wszystkie 5 drużyn awansowało do kolejnego etapu. W Powiatowej Lidze Siatkówki w Kozach nasze drużyny zajęły kolejno II, III, XI i XII miejsce.

Z pozyskanych środków finansowych z MSiT, w ramach Programu KLUB, zakupione zostały koszulki oraz sprzęt sportowy, z którego korzystają członkowie Klubu i wszyscy uczniowie szkoły.

Sekcja tenisa stołowego, prowadzona przez P. Wojciecha Gąsiorka cieszy się coraz większym zainteresowaniem, już ponad dwudziestu uczniów z klas 3-7 regularnie trenuje grę. Dzięki pozyskaniu dofinansowania możliwe było doposażenie sekcji w odpowiedni sprzęt, który bezpośrednio wpływa na poziom prowadzonych zajęć. W Drużynowych Mistrzostwach Gminy Porąbka, których gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce w dniu 18 listopada – nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce dziewczęta w składzie: Oliwia Pszczółka, Angelika Marszałek, Martyna Czaja

II miejsce chłopcy w składzie: Mateusz Sopiak, Maciej Stanclik, Kacper Bułka

Powyższe wyniki pozwoliły na awans do finału powiatowego, który odbył się 22 listopada w Ligocie. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy (w tym samym składzie) zajęli miejsca VII i VIII. Warto podkreślić fakt, że rywale, z którymi przyszło zmagać się naszym uczniom, to nie tylko czołówka powiatu bielskiego, ale również zawodnicy, którzy występują w finałach wojewódzkich i krajowych.

Sekcja turystyczna w ramach cyklu pieszych wycieczek – „Na wędrówkę przyszedł czas”- wraz ze swym opiekunem p. Ewą Iskierką zapraszała dzieci i rodziców na sobotnie, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. W trakcie wędrówek uczestnicy gromadzili w książeczkach wycieczek punkty na odznakę „ Mały wędrowniczek”. Wędrując, dzieci poznawały krajobraz, florę oraz faunę Beskidów, zdobywały umiejętności topograficzne.

         Sekcja nauki pływania jest koleją sprawnie funkcjonującą sekcją w ramach Klubu. Pływanie jest podstawową dziedziną sportu wpływającą na wszechstronny rozwój psychofizyczny organizmu. Zajęcia z pływania odbywały się od marca do października w soboty na basenie w Kętach (łącznie 12 wyjazdów). Nauka prowadzona była przez instruktora na wynajętym torze. Miała na celu opanowanie umiejętności pływania na poziomie elementarnym.

Jak co roku UKS Millenium we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Porąbce zorganizował Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, podczas którego dzieci z naszej miejscowości wraz z rodzicami rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach sportowych na wesoło. Wszyscy otrzymali nagrody i słodycze. Podejmowane przez klub działania umożliwiają uczestnictwo w zajęciach dzieciom bez względu na status materialny ich rodzin. Każdy tu może odkryć wartość sportowej rywalizacji, sens aktywnego spędzania wspólnie wolnego czasu oraz wartość przyjaźni w codziennym życiu.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc i okazane Klubowi wsparcie finansowe, a w szczególności p. Andrzejowi Płonce – Staroście Bielskiemu, p.Czesławowi Bułce – Wójtowi Gminy Porąbka, p.Zdzisławowi Wawakowi z firmy „MAGART”, p. Krzysztofowi Pardela z firmy ATRA, firmie FIAT Autopoland, p, Jackowi Pilchowi – Ceramika Pilch, nauczycielom, instruktorom prowadzącym zajęcia dla dzieci oraz rodzicom, a w szczególności: p. Agnieszce Sopiak, p. Jolancie Majdak, p. Andrzejowi Weźranowskiemu, p. Grzegorzowi Pszczółce, p. Jakubowi Budnemu, p. Jarosław Spiesz, p. Halinie Sikorze, p. Alicji i Grzegorzowi Sadlik.

Dzięki pozyskiwanym środkom z projektów, sponsorom, ludziom chętnym do prowadzenia sekcji, aktywnym rodzicom, Klub może prężnie działać. Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam zapału i wsparcia sponsorów w dalszej działalności.

Prezes UKS Millenium Barbara Krasoń