Nowe Millenium…

            Przez piętnaście lat na terenie sołectwa Porąbka bardzo prężnie działał Parafialny Klub Sportowy „Millenium”. Jednak w dniu 18 grudnia 2015r. na zebraniu sprawozdawczym podjęto decyzję o przekształceniu klubu na Uczniowski Klub Sportowy „Millenium” z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przy ul. Krakowskiej 4. Kolejnym krokiem było wybranie nowego Zarządu Klubu w składzie:

– prezes p. Barbara Krasoń;

– wiceprezes p. Mirella Jura;

– księgowa p. Jadwiga Krysta;

– członkowie p. Agnieszka Sopiak i p. Mirosław Walusiak.

W działalność klubu aktywnie włączyli się również inni ludzie, w tym wielu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Porąbce: p. Ewa Iskierka, p. Małgorzata Capiak, p. Joanna Zontek, p. Bogusława Stańczak, p. Anna Zasada-Główka, p. Anna Stanek, p. Eugenia Kula, p. Halina Nowak, p. Renata Bubała.

UKS-owi w br. udało się pozyskać dotacje na realizację czterech projektów:

– „Siatkówka, radość i ruch” – projekt powiatowy,

– „Program Klub” – projekt finansowany przez MSiT,

– „ Sport- ruch i zdrowie” oraz „Aktywnie i bezpiecznie nad wodą” – projekty dotowane przez Urząd Gminy w Porąbce.

Klub posiada także swoje nowe logo, wybrane w drodze konkursu, które zaprojektowała Natalia Matejko.

            UKS „Millenium” liczy 181 członków skupionych w następujących sekcjach:

– turystycznej (opiekun p. Ewa Iskierka);

– piłki siatkowej (opiekun p. Mirosław Walusiak);

– pływackiej (opiekun p. Mirella Jura);

– tenisa stołowego (opiekun p. Wojciech Gąsiorek).

Każda sekcja cieszy się, zarówno wśród dzieci jak i rodziców, dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie uczestniczą w kolejnych zajęciach i z zapałem rozwijają swoją sprawność fizyczną, czerpiąc przy tym wiele radości oraz satysfakcji.

            Sekcja turystyczna prowadzona przez p. Ewę Iskierkę, rozpoczęła już w kwietniu 2016r. cykl pieszych wycieczek „Wędruj razem z nami”, w ramach których można zdobyć odznakę turystyczną „Wędrowniczek”. Podczas wspólnych wycieczek dzieci poznają krajobraz, faunę oraz florę Beskidów, nabywają umiejętności topograficznych. Warto wspomnieć, że sekcja ta współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Porąbki w ramach akcji „Sprzątamy Beskidy”.

            Dużymi sukcesami może się pochwalić sekcja piłki siatkowej trenowana przez p. Mirosława Walusiaka. Jej członkowie godnie reprezentowali szkołę w wielu wydarzeniach sportowych. Pierwszym z nich były Powiatowe Igrzyska Szkolnego Związku Sportowego, w półfinale których drużyna chłopców zajęła II miejsce, natomiast dziewczęta doszły aż do finału zdobywając w efekcie II miejsce. Następne osiągnięcia pojawiły się w I Edycji Powiatowej Ligi Minisiatkówki Dziewcząt organizowanej w Kozach. W rozgrywkach brały udział drużyny 3-osobowe z wielu szkół, jednak członkowie UKS-u „Millenium” również i tym razem nie zawiedli:

– I miejsce zdobyły Joanna Iwaszko, Natalia Szczypka, Estera Pszczółka z klasy 6b;

– III miejsce zajęły Paulina Stanek, Aleksandra Majdak, i Justyna Sopiak z klasy 5b;

– na IV miejscu uplasowały się Paulina Majdak, Wiktoria Moskwik i Daria Skwarczyńska z klasy 6a.

Także w tym roku szkolnym już po raz 4 z rzędu uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej Kinder+Sport 2016. W samym województwie śląskim zostało zgłoszonych ponad 400 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych. Uczniowski Klub Sportowy „Millenium” zgłosił aż 7 drużyn. Turniej był podzielony na etapy, a w każdym z nich rozgrywano dwa turnieje, walczyliśmy w sumie w 30 turniejach. Najlepsza drużyna chłopców: Jakub Ring. Szymon Kaspera, Mateusz Gibas, Jakub Rafałko, Robert Majdak, Piotr Leńczowski i Mateusz Nycz doszli do półfinału wojewódzkiego.

W podsumowaniu zmagań szkół w ramach Akademii Siatkówki w sezonie 2015/2016, w których brały udział zarówno drużyny dziewcząt jak i chłopców w kategoriach wiekowych klas IV oraz klas V-VI nasz Klub zajął I miejsce z wynikiem 313,5 pkt. W sumie w ciągu całego roku szkolnego nasze drużyny uczestniczyły w 47 turniejach siatkarskich.

            W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Millenium” aktywnie działa również sekcja pływacka kierowana przez p. Mirellę Jurę. Bezpłatne wyjazdy na basen do Kęt organizowane były w każdą sobotę od kwietnia do czerwca 2016r. Co tydzień z tej oferty korzystało około 30 dzieci, które podczas zajęć mogły nie tylko świetnie się bawić, ale przede wszystkim uczyły się pływać pod okiem instruktora.

            W sekcji tenisa stołowego trenuje około 20 dzieci, zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez p. Wojciecha Gąsiorka. Działalność sekcji zapewnia dzieciom dobrą zabawę, zdrową rywalizację, a także popularyzuje wśród nich tenis stołowy.

Dla najaktywniejszych członków klubu i najlepszych zawodników Klub organizuje wycieczkę do Krakowa ze zwiedzaniem miasta i zabawą w Aqua Parku.

UKS Millenium wspólnie ze szkołą przygotował w ramach obchodów Dni Porąbki – festyn rodzinny „Mama, tata i ja”. W czasie tej imprezy środowiskowej atrakcją były rodzinne potyczki sportowe i rozgrywki w piłkę nożną. Aktywni uczestnicy zdobywali nagrody ufundowane przez sponsorów i Klub nagrody.

            DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI za okazane Klubowi wsparcie finansowe, a w szczególności p. Andrzejowi Płonce – staroście bielskiemu, p. Zdzisławowi Wawakowi z firmy „MAGART”, p. Barbarze i Zdzisławowi Wawak z drukarni „DLT” i firmie FIAT Autopoland.

Dzięki pozyskiwanym projektom, sponsorom, i ludziom chętnym do prowadzenia sekcji Klub zaczął prężnie działać, mamy nadzieję, że nie zabraknie nam zapału i wsparcia sponsorów w dalszej naszej działalności. Cieszą nas odnoszone sukcesy sportowe, ale najważniejsze jest, że udało nam się rozruszać tak wiele dzieci, które teraz aktywnie spędzają swój wolny czas.