Dodano: 21 lutego 2019

W styczniu zorganizowano tydzień profilaktyki. W związku z tym w poniedziałek na szkolnym korytarzu pojawiły się hasła związane z tematyką agresji, przemocy i cyberprzemocy.

We wtorek rozdawano uczniom plakietki z napisem „stop przemocy w szkole”. Na szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka dot. przemocy i sposobów radzenia sobie z nią.

W środę rozdawano ulotki nt. cyberprzemocy i tego co zrobić, gdy staniemy się jej ofiarą.

W czwartek pojawił się na korytarzu kącik prawny, który zawierał ważniejsze akty prawne oraz procedurę PKI.

W piątek wszyscy przyszli w białych koszulkach, które były symbolem walki z przemocą.