Dodano: 9 maja 2018

W coroczny kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy szóstej zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu przygotowaną pod kierunkiem p. Joanny Zątek, Mirelli Jury i Katarzyny Witkowskiej. W montażu słowno-muzycznym przybliżyli młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji – pierwszej w Europie, a drugiej na świecie. Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu Jagody Czopek i szkolnego chórku, nastrojowo zagrały dla nas Natalia Borgosz i Kinga Kubiś. Nie zabrakło również entuzjastycznie zatańczonego poloneza. Mieliśmy się okazję przekonać, że każdy prawdziwy Polak powinien znać historię swojego kraju, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.