Dodano: 23 czerwca 2022

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Internetowym Międzynarodowym Konkursie „The Big Challenge”. W zależności od klasy, którą reprezentowali,  podzieleni zostali na grupy i o wyznaczonej godzinie zasiedli przed ekranami komputerów w sali informatycznej.  Dzięki nadanemu specjalnie kodowi mogli przystąpić do wykonania różnorodnych zadań sprawdzających ich w zakresie umiejętności słuchania  i czytania ze zrozumieniem oraz znajomości funkcji językowych. Ponieważ konkurs ten ma bardzo duży zasięg, czekaliśmy na wyniki półtora miesiąca, a na nagrody prawie kolejny miesiąc. Wśród każdego poziomu uczniowie z najlepszym rezultatem otrzymali nagrody książkowe i specjalne dyplomy. Wszyscy zaś, bez wyjątku, dostali dyplomy uczestnictwa ze szczegółowymi informacjami na temat ich miejsca w szkole, regionie i kraju  oraz drobne upominki. Dziękujemy za udział i zapraszamy serdecznie za rok.

Level 1 = klasy czwarte:
I miejsce Dominika Kaczmarczyk z kl.IVa;
pozostali uczestnicy: IVa – Weronika Zając, Maciej Migoda, IVb – Cyprian Martyniak

Level 3 = klasy siódme:
I miejsce Jagoda Karniewska z kl.IVc;
pozostali uczestnicy:VIIa–Aleksandra Ilczak, Weronika zając, Miłosz GórkaVIIb – Kinga Chrzanowska, Stefan Wawrzyczek, Adrian Jekiełek, Paweł MreńcaVIIc – Aleksandra Bogucka, Marta Targosz

Level 4 – klasy ósme:
I miejsce Julia Forysiakz kl.VIIIa;
pozostali uczestnicy: ; VIIIa – Ksenia Łukowicz, Milena Jurczak, Katarzyna Sikora, Dominik Kowalski, Piotr Łatanik, Michał Główka, Michał Sadlik, Maja Waluś, Zofia Biłek, Dominika Ogórek, Maja Pszcczółka; VIIIb – Michał Kozieł, Dawid Witos

Iwona Niedziela