Dodano: 16 czerwca 2023

Konkurs „Szkolna Aktywność Fizyczna” został rozstrzygnięty. Organizatorem konkursu był Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych. Na konkurs wpłynęły 452 zgłoszenia  z realizacji projektu – filmy przedstawiające przeprowadzone w szkole aktywne przerwy oraz przerwy śródlekcyjne. W konkursie udział wzięło 35 501 uczniów i 1 630 nauczycieli ze szkół województwa śląskiego.
Filmy oceniane były  zgodnie z kryteriami: zgodności zaprezentowanej treści z przedmiotem konkursu; innowacyjności pomysłu podjętego przedsięwzięcia; wartości merytorycznej treści filmu. Jury przyznało naszej szkole wyróżnienie za realizację przedsięwzięcia:)