Dodano: 28 kwietnia 2023

3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję, Ustawę Rządową, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Apel poświęcony kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie klasa 5b przedstawiła przygotowaną inscenizację. Kilka pieśni patriotycznych zaśpiewał szkolny chórek. Oskar Janosz zagrał nastrojowo na keyboardzie.  Akademia była okazją do propagowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie poczucia przynależności do narodu.  

Fotogaleria